BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników
Using the "Big Five" Model in Employee Personality Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 626, s. 41-56, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka, Psychologiczne aspekty zarządzania, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Human personality, Psychological aspects of management, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sukces przedsiębiorstwa jest w dużym stopniu uzależniony od tego jak będą funkcjonować zatrudnione w jego ramach osoby. W artykule zaprezentowano model wielkiej piątki, który jest jedną z nowocześniejszych koncepcji struktury osobowości człowieka, należący do grupy teorii czynnikowych.

That firms are operating in an environment ever more intricate, complex and changeable means that their success is more dependent on how their employees function. Taking on an employee means, after all, employing a whole person; and not only their skills, experience and qualifications. It follows from this that those responsible for selection and recruitment continually attempt to employ personality measurement tools in assessing a candidate` s suitability for a post. The article presents the "Big Five" model, which (besides R.B. Cattell's 26-factor and H.J. Eysenck's 3-factor models) belongs to the group of factor theories. The ease with which various personality variables can be measured using this model, and its confirmed level of reliability in making correct predictions, points to the high functional value of the NEO-PI questionnaire as a tool for selecting and evaluating personnel.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler S. [1994], Personality Test for Saleforce Selection: Worth a Fresh Look, "Review of Business", vol. 16, Summer/Fall.
 2. Amstrong M. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków.
 3. Barric M.R., Patton G.K., Haugland S .N. [2000], Accuracy of Interviewer Judgements of Job Applicant Personality Traits, "Personnel Psychology", Durham, vol. 53, Winter.
 4. Bartosz B. [1998], Osobowość a zachowanie się człowieka [w:] Zachowania organizacyjne. Praktyka w perspektywie teoretycznej, WSZiM, Wrocław-Poznań.
 5. The Big Five Personality Traits, General Mental Ability, and Career Success Acros the Life Span [1999], T.A. Judge, C.A.Higgins, C.J. Thorsen, M.R. Barric, "Personnel Psychology", Durham, vol. 52, Autumn.
 6. Costa P.T., McCrae R.R. [1992], Normal Personality Assessment in Clinical Practice: The NEO Personality Inventory, "Psychological Assessment", vol. 4.
 7. De Fruty F., Mervielde I. [1999], RIASEC Types and Big Five Traits as Predictor of Employment Status and Nature of Employment, "Personnel Psychology", Durham, vol. 52, Autumn.
 8. Digman J.M. [1990], Personality Structure: An Emergence of the Five-Factor Model, "The Annual Review of Psychology", vol. 41.
 9. File://A:ig5the.html NEO-PI [2001].
 10. Frank N.M. [2001, Teamwork and Trait Extremaes Based on the Big Five Model of Personality, http://mars.wnec.edu/eam/AnnualMeetnigs/Springfieldl988/Papers/ NacyFrank.html.
 11. Fujita F. [1996], The Big Five Taxonomy, 05.01.1996, http://www.iusb.edu /~ffujita/ Documents /big5.html.
 12. Hall C.S., Lindzey G. [1994], Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
 13. Heritabilities of Common and Measure-Specific Components of the Big Five Personality Factor [1998], J.C. Loehin, R.R. McCrae, P.T. Costa, O.P. John, "Journal of Research in Personality", vol. 32.
 14. Heritability of Facet-Level Traits in a Cross-Cultural Twin Sample: Support for a Hierarchical Model of Personality [1998], K.L. Jang, R.R. McCrae, A. Angleitner, R. Riemann, W.J. Livesley, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 74. http://www.personalityresearch.org/bigfive.html [2001]. http://www.psych.nwu.edu/~sengupta/Table5.html [2001].
 15. Jarmuż S. [1994], Metodologiczne problemy związane z weryfikacją modelu "Wielkiej Piątki ", "Przegląd Psychologiczny", t. 37, nr 1-2.
 16. Jarmuż S. [1995], Badania weryfikujące model Wielkiej Piątki [w:] Z zagadnień diagnostyki psychologicznej, pod red. J. Brzezińskiego, Wydawnictwo
 17. Fundacji Humaniora, Poznań. iż S. [1998], Zastosowanie modelu "Wielkiej Piątki" w doborze i ocenie personelu [w:] Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, pod red. T. Witkowskiego, PSB, Kraków.
 18. John O.P. [1990], "The Big Five" Factor Taxonomy: Dimension of Personality in the Natural Language and in Questionaries [w:] Handbook of Personality: Theory and Researche, L.A. Pervin (red.), Guilford Press, New York.
 19. Marszał-Wiśniewska M., Jarmuż S. [1995], Swobodne opisy osobowości i temperamentu dzieci a model "Wielkiej Piątki", "Przegląd Psychologiczny", t. 38, nr 1/2.
 20. McCrae R.R., Costa P.T. [1997], Personality Trait Structure as a Human Universal, American Psychologist", vol.52.
 21. Neuman G.A., Wagner S.H., Christiansen N.D. [1999], The Relationship Between Work-team Personality Composition and the Job Performance of Teams, "Group & Organization Management", Thousand Oaks, vol. 24, March.
 22. Nosal C.S. [1997], Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury, PSB, Kraków.
 23. Pecyna M.B. [1997], Znaczenie modelu wielkiej piątki w badaniach osobowości ludzi chorych, "Przegląd Psychologiczny", t. 40, nr 1/2.
 24. Personality and Cognitive Ability as Predictors of Job Search Among Employed Managers [2001], J.W. Boudreau, W.R. Boswell, T.A. Judge, R.D. Bretz, "Personnel Psychology", Durham, vol. 54, Spring.
 25. Pierce J.H., Howard J.M. [2001], The Big Five Quickstart: An Introduction to the Five-Factor Model of Personality for Human Resource Professionals, http: //www.centacs.com/quic-ptl .htm.
 26. Popkin N.C. [2001], The Five-Factor Model: Emergence of a Taxonomic Model for Personality Psychology, http://www.personalityresearch.org/papers/popkins.html.
 27. Robbins S.P. [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 28. Schaub M., Tokar D.M. [1999], Patterns of Expectation About Counseling: Relations to the Five-Factor Model of Personality, "Journal of Counseling and Development", Alexandria, vol. 77, Spring.
 29. Soldz S., Vaillant G.E. [1999], The Big Five Personality Traits and the Life Course: A 45-year Longitundinal Study, "Journal of Research in Personality", vol. 33. Szarota P. [1995], Polska lista przymiotnikowa (PLP): narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, "Studia Psychologiczne", t. 33, nr 1-2, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 30. Zawadzki B., Szczepniak P., Strelau J. [1995], Diagnoza psychometryczna pięciu wielkich czynników osobowości: Adaptacja kwestionariusza NEO-FFI Costy i McCrae do warunków polskich, "Studia Psychologiczne", t. 33, nr 1-2, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 31. Zimbardo P.G., Ruch F.L. [1996], Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu