BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Miś Grzegorz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porównanie z systemami rejestrowymi w innych krajach
The Polish System of Registering Entrepreneurs - the Evolution of and a Comparison with Other Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 776, s. 33-49
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo, Rejestrowanie przedsiębiorców
Business activity, Enterprises, Register of entrepreneurs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono polski system rejestrowania przedsiębiorców z historycznego punktu widzenia oraz przedstawiono jak ten system działa obecnie. Przedstawiono jakie zmiany powinny zostać wprowadzone do tego systemu. Zdaniem autorów przedsiębiorstwa powinny zostać podzielone na dwa rodzaje: małe przedsiębiorstwa, które powinny być rejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminy oraz przedsiębiorstwa rejestrowe, które powinny podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego z większym obowiązkiem informacyjnym. Omówiono również system rejestrowy w wybranych krajach: - Wielka Brytania, Irlandia – system anglosaski; - Niemcy, Szwajcaria – system kontynentalny.

The authors focus on the Polish system of registering entrepreneurs from a historical and comparative perspective, and discuss how the system functions. Their analysis allows them to critique the current system in Poland (which is bad) and then put forth some new ideas. They divide entrepreneurs into two categories: small business entrepreneurs registered in the Record of Economic Activity, and registered entrepreneurs who should be obliged to register their business in the National Court Register, according to provisions concerning commercial partnerships and companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców - zagadnienia wybrane, "Rejent" 2000, nr 2, s. 26.
 2. Bielski P., Spółki handlowe jako przedsiębiorcy rejestrowi, "Prawo Spółek" 2001, cz. I. nr 2, s. 8, cz. II, nr 3, s. 27.
 3. Całus A.. Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej. Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992, s. 359.
 4. Companies Act. 1963.
 5. Companies Act. 1989.
 6. Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 roku o rejestrze handlowym (Dz.P.P.P. nr 14, poz. 164).
 7. Doolan B., Principles of Irish Law, Gili & Macmillan 2003, s. 398-443.
 8. Dz.U. nr 173. poz. 1807 ze zm.
 9. Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.
 10. Dz.U. nr 60, poz. 515 ze zm.
 11. Dz.U. z 18 grudnia 2003 r., nr 217, poz. 2125.
 12. Dz.U. z 20 grudnia 2000 r., nr 114, poz. 1193.
 13. Dz.U. z 20 grudnia 2000 r., nr 114, poz. 1194.
 14. Dz.U. z dnia 8 stycznia 2002 r., nr l, poz. 2.
 15. Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami zasady jedności prawa cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 11. s. 3.
 16. Guimezanes N., Introduction au droit francais, Baden-Baden 1999, s. 280-283.
 17. Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 503 ze zm.).
 18. Kosikowski C., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, "Państwo i Prawo" 2001, nr 4, s. 15 i nast.
 19. Kruczalak K., Przedsiębiorstwo zarobkowe (gospodarstwo rolne) w większym rozmiarze, "Prawo Spółek" 1998, nr l, s. 2.
 20. Limited Partnership Act. 1907.
 21. Lyall F., Introduction to Britis Law, Baden-Baden 2002. s. 282 i nast.
 22. Oda H., Japanese Law, Oxford 1999, s. 226.
 23. Partnership Act. 1890.
 24. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 25. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia l lipca 1934 r (Dz.U. nr 59, poz. 511).
 26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze zm.).
 27. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.
 28. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.Kodeks zobowiązań. (Dz.U. nr 82. poz. 598).
 29. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowy (Dz.U. z dnia 7 października 1997 r., nr 121, poz. 769). Tekst jednolity opublikowany w: Dz.U. 2001. nr 17, poz. 209 ze zm.
 30. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997, nr 121, poz. 770 ze zm.).
 31. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 32. Wiśniewski A.W., Przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym a reforma prawa handlowego (I), "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 4, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu