BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawak Sławomir (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy
Designing a Quality Management System on the Strategic Level for Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 175-192, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Gmina, Budżet gminy
Quality management, District, District budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ogólną charakterystykę kompleksowego systemu zarządzania jakością. Scharakteryzowano metodykę projektowania kompleksowego systemu zarządzania jakością, oraz zaprezentowano projekt kompleksowego systemu zarządzania jakością

The comprehensive quality management system (CQMS) is defined as an approach to managing an organization by which, through constant improvement of processes, raising staff qualifications, and building relations with the environment, benefits are achieved both for the organization and for the community as a whole. CQMS consists of a series of modules that encompass all processes within an organization and its relations with its environment. When applied to local authorities, the most important benefits are for the community as well as the municipality’s infrastructure and economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnicki B. [1994], Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wydawnictwo A. Abramskiego, Katowice.
 2. Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport z badań [2000], red. J. Zalewski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 3. Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Izdebski H., Kulesza M. [1999], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa.
 5. Misiąg W. [2005], Planowanie budżetowe w samorządach-praktyczny poradnik, Munici-pium S.A., Warszawa.
 6. Nalepka A. [2001], Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 7. Piekarz H. [2006], Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 700, Kraków.
 8. Piekarz H., Stabryła A. [2002], Koncepcja kontroli strategicznej w zarządzaniu firmą, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, nr 951, Wrocław.
 9. Piekarz H., Walas J. [1996], Zastosowanie synergetyki w analizie strategicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 471, Kraków.
 10. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 11. Rummler G.A., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Zarządzanie kadrami [2004], red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu