BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Krzysztof (Wydział Finansów)
Tytuł
Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej - próba identyfikacji
An Attempt to Identify Hidden Financial Transfers in the Water Management Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 5-16, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Pomoc publiczna, Gospodarka wodna, Zarządzanie zasobami wodnymi, Gospodarka komunalna
Economic analysis, Public aid, Water management, Management of water resources, Public utilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji i częściowej kwantyfikacji wybranych, ukrytych transferów mających miejsce w procesach gospodarowania wodą w sektorze komunalnym i rolniczym. Tak sformułowane zamierzenie jest jednym z niezbędnych elementów ekonomicznej analizy gospodarowania wodą, czyli kolejnego etapu wymaganego we wszystkich krajach członkowskich, w tym Polsce, w ramach procesu wdrażania Ramowej dyrektywy wodnej (RDW). Zaprezentowano metody badań pozwalające na obliczenie i oszacowanie skali subsydiów krzyżowych w grupie operatorów komunalnych na terenie regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) w Krakowie.

The aim of the article was to attempt to identify and at least partly quantify selected, hidden transfers taking place in water management processes in the public utilities sector and agriculture. This aim is one of the essential components of an economic analysis of water management - i.e., it is a required stage in the implementation of the Water Framework Directive, which affects all EU member countries, including Poland. The research allowed the author to present methods for calculating and estimating the scale of cross subsidies in a group of public utility operators within the territory administered by the Regional Water Management Board (RZGW) in Krakow - where the level of identified cross subsidies ranges from 1 grosz/m3 to 2.81 PLN/m3 of water sold. In the group of operators who balance revenues and costs thanks to the application of cross subsidies, the average value of cross subsidies is 0.43 PLN/m3. Cross subsidies are applied by at least 32% of operators supplying 51% of the water within the territory of the Regional Water Management Board in Krakow. Studies concerning the remaining, hidden transfers in the public utilities sector have not yet entered the operational phase in Poland; nonetheless, preliminary results are expected at the end of 2007. In the course of the research, the author was also able to establish the lower threshold of transfers to farms linked with the maintenance of irrigation systems (127 million PLN in 2005) and also to define the scale of state aid - in the form of waiving charges for use of water for agricultural purposes (about 44 million PLN annually). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berbeka K., Analiza stopnia zwrotu kosztów za usługi wodne, Raport dla RZGW w Krakowie, Kraków 2005.
  2. Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive, Guidance Document No 1 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), EC 2003.
  3. Information Sheet on Assessment of the Recovery of Costs for Water Services for the 2004 River Basin Characterisation Report (art. 9), Common Implementation Strategy Working Group 2B: Drafting Group ECO1. Final version May 5, 2004. Prepared by DG ECO.
  4. Miłaszewski R, Walczykiewicz T., Wytyczne do przeprowadzenia analiz ekonomicznych w regionach wodnych dla potrzeb planów gospodarowania wodami, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
  5. Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6 zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
  6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
  7. Transition to Full-Cost Pricing of Irrigation Water for Agriculture in OECD Countries, COM/ENV/EPOC/AGR/CA(2001)62/FINAL, OECD 2002.
  8. WFD and Agriculture Linkages at the EU Level. Final Paper about Incentive Water Pricing and Cost Recovery in the WFD Elements for Linking EU Agricultural and Water Policies, Ecologie 2006, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/libra-ry?l=/framework_directive/thematic_documents/wfd_agriculture/pricing-final-appo-ved-08_l/_EN_1.0_&a=d
  9. Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania według wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
  10. Wytyczne G1: Analizy ekonomiczne gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Pomoc techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce, Arcadis, Proeko, BCEOM, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu