BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Wydział Finansów)
Tytuł
Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla
Operating Strategies of Enterprises in the CO2 Emissions Permits Trading System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 17-30, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek emisji zanieczyszczeń, Emisja zanieczyszczeń, Standardy emisji zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Ochrona środowiska, Podatki ekologiczne
Pollution emission market, Pollution emission, Emission standards, Entitlement to emissions, Environmental protection, Green taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uprawnienia do emisji węgla są nowym instrumentem polityki ekologicznej, który został wprowadzony na terenie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 roku. Uprawnienia te z jednej strony nakładają większą odpowiedzialność na przedsiębiorstwa poprzez podatki na ochronę środowiska, a z drugiej strony dopuszczają sprzedaż nadwyżki uprawnień przedsiębiorstwom, które odczuwają ich niedosyt. Przedstawiono możliwe strategie funkcjonowania przedsiębiorstw objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz ich dotychczasowe działania w tym zakresie.

Permits for CO2 emissions are a new instrument of environmental policy that was introduced in the European Union on 1 January 2005. Permits are instruments which, on the one hand, create more risks and responsibilities for enterprises than environmental taxes and, on the other hand, allow a greater range of acceptable behaviour for enterprises and also enable them to achieve measurable benefits from sales of permits. Emission of CO2 is an additional factor in the business environment, and transferable permits can be thought of as assets of a company, which it should effectively manage. That is why it is important for enterprises to analyse their “emission situation” and to work out optimum measures in this regard. In the article, the author presents possible operating strategies of companies included in the European Union system of emission permit trading and their actions to date in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepiela D., Handel z problemami, „Nowy Przemysł” 2006, nr 2.
 2. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 3. Golachowski K., Jedni sprzedają, inni czekają, „Gazeta Prawna” 2006, nr 183.
 4. Jankowski B., Jak dostosować firmę do systemu handlu emisjami? „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 2006, nr 1.
 5. Kiedy będziemy sprzedawać prawa do emisji?, „7 dni Zespołu Elektrowni Dolna Odra”, Biuletyn z 27.09.2006, www.dolnaodra.com.pl
 6. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012, Ministerstwo Śro-dowiska, Warszawa 30.06.2006.
 7. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625.
 9. Parczewski Z., Jankowski B., Handel emisjami - wybrane aspekty, „Rzeczpospolita” 2005, nr 218, dodatek Energia-Środowisko.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od l stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r., Dz.U. 2005, nr 264, poz. 2205 i 2206.
 11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784.
 12. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996, nr 106, poz. 493 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu