BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce
Development of Environmental Policy under Market Conditions in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 83-98, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna państwa, Programy ochrony środowiska, Ekorozwój, Strategia ekorozwoju
State ecological policy, Environmental programs, Eco-development, Eco-development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne zamierzenia polityki ekologicznej państwa w latach 1991-2006, z podziałem na poszczególne etapy związane z budową nowych programów ochrony środowiska oraz zmiany w doborze narzędzi służących realizacji założeń polityki ekologicznej. (fragment tekstu)

State environmental policy is undergoing major transformations under the new market conditions. It has changed from a passive policy into an active policy, promoting actions linked with the abandonment of “end-of-pipe” technologies and the adoption of “clean” technologies that cause far less harm to the natural environment. Current environmental policy, by setting the rules of environmental impact and establishing the priorities of environmental protection, is based on the concept of sustainable development and offers a range of economic tools aimed at improving its effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Polityka ekologiczna państwa, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1991.
  2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
  3. Poskrobko B., Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce [w:] Polityka ekologiczna w gospo-darce rynkowej. Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Karpacz-Wrocław 1999, nr 25.
  4. Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej [w:] Ochrona środowiska. Problemy spo-łeczne, ekonomiczne i prawne, K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 1998.
  5. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 2000.
  6. Uchwała Sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej pań¬stwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2013, MP 2003, nr 33, poz. 433.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2006, nr 129, poz. 902, art. 13-16.
  8. Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, pod kier. K. Górki, opracowanie wykonane w ramach badań statutowych, AE w Krakowie, Kraków 1998.
  9. Żylicz T., Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska [w:] Ekonomia śro-dowiska i zasobów naturalnych, H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu