BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr P. (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska
Polish Statistical Reporting on Financial Aspects of Environmental Protection
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 113-123, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Statystyka publiczna
Environmental protection, Economic aspects of environmental protection, Public statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę polskiej sprawozdawczości statystycznej z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska. Omówiono szczegółowo podmioty i przedmiot badań statystycznych z dziedziny ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, a także wykorzystywane formularze sprawozdawcze oraz procedury ich sporządzania i przekazywania.

This article is devoted to a presentation of mandatory statistical reporting in Poland as regards the financial aspects of environmental protection. Studies in this field are carried out on the basis of the “Public Statistics Analysis Programme”, which is drawn up every year. The author identifies 12 reporting forms, which contain financial information concerning protection and use of the environment. Above all businesses, but also various institutions (e.g., Marshal's Offices, the National Fund for Environmental Protection and Water Management, the Ministry of Environment) are obliged to submit these forms - mainly in the form of collective reports. The reports discussed in the article focus on data concerning investment outlays on environmental protection, charges for using the environment, environmental fines and their redistribution, as well as periodical data about the current costs of environmental protection. The form concerning current costs incurred on environmental protection is especially important, as it contains the most information relevant to this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ochrona środowiska 2006, GUS, Warszawa 2006.
  2. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, Załącznik do rozpo-rządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, http://www.stat.gov.pl/bip/projekty/ p_bad2007/pbssp_2007.doc
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycz¬nych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, Dz.U. 2006, nr 245, poz. 1781
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, Dz.U. 2006, nr 170, poz. 1219.
  5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa¬nia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. 2001, nr 63, poz. 639 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu