BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategia zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Personnel Management Strategies in Independent Public Health Care Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 773, s. 69-82, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Usługi medyczne, Funkcja personalna, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Medical services, Personal function, Independent public health care facilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę i ocenę stanu praktyki zarządzania personelem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Przybliżono pojęcie strategii personalnej oraz procesu strategicznego zarządzania personelem. Zanalizowano rozwiązania praktyczne stosowane w SP ZOZ.

The dynamic changes that are taking place on the medical services market are enforcing a change of approach to managing entities in the medical services sector in Poland. Focusing solely on financial aspects no longer suffices. Currently, in order to gain a competitive advantage on the medical services market, it is necessary to focus on managing intangible assets, including human capital. The aim of this article is to analyse and assess the practice of personnel management in independent public health care institutions - specifically, the strategic dimension of the personnel function. The author achieves this aim, firstly, by describing the concept of personnel strategy and the process of strategic personnel management. Secondly, he analyses the practical solutions applied in independent public health care institutions. It should be emphasized that the data analysed in the article originate from a research project entitled “Strategic Aspects of Human Resources Management in Regional Independent Public Health Care Institutions (hospitals) in the context of the emigration of medium- and high-level medical personnel after Poland's accession to the European Union” financed under the Health Cluster Net project - Community initiative INTERREG III C, realised by the author in cooperation with the Department of Health and Social Policy of the Marshal’s Office of the Małopolskie Region in 2006. The article finishes with a summary containing recommendations on how to improve the analysed strategic dimension of the personnel function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Beardwell I., Holden L., Claydon T. [2004], Human Resource Management: A Contemporary Approach, 4th ed., Prentice Hall, London.
 3. Cook R. [1992], Human Resource Strategies for Business Success [w:] Strategies for Human Resource Management. A Total Business Approach, ed. M. Armstrong, Kogan Page, London.
 4. Dess G., Miller A. [1993], Strategic Management, McGraw Hill, New York.
 5. Gierszewska G. [2001], Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa.
 6. Gryfin R.W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hendry C. [1995], Human Resource Management. A Strategic Approach to Employment, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 8. Johnson G., Scholes K. [1989], Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
 9. Klasik A. [1992], Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa.
 10. Lipka A. [2000], Strategie personalne firmy. Wydawnictwo PSB, Kraków.
 11. Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 12. Lundy O., Cowling A. [2001], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Lynch R. [2003], Corporate Strategy, Prentice Hall, London.
 14. Mello J.A. [2002], Strategic Human Resource Management. Thomson Learning, Cincinnati.
 15. Penc J. [1994], Strategie zarządzania: perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa.
 16. Pocztowski A. [2001], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI w., red. Z. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 17. Pocztowski A. [2001], Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, „Personel”, 1-15 listopada.
 18. Pocztowski A. [1999]. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe w Krakowie, nr 466, Kraków.
 19. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 20. Purcell J. [2001], The Meaning of Strategy in Human Resource Management [w:] Human Resource Management. A Critical Text, red. J. Storey, Thomson Learning, London.
 21. Quinn J.B., Mintzberg H., James R.S. [1998], The Strategy Process, Prientice Hall, Upper Saddle River.
 22. Sajkiewicz A. [1998], Strategia zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, red. M. Robak, SGH, Warszawa.
 23. Schuler R.S., Jackson S.E. [2000], SHRM and Its Link With The Organization [w:] Human Resource Management: A Critical Text, red. J. Storey, International Thomson, London
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu