BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jupowicz Ewelina
Tytuł
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi
The Balance between Private and Professional Life in Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 773, s. 83-95, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Czas pracy, Czas wolny, Wydajność pracy, Relacje pracodawca-pracownik
Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Working time, Leisure time, Labour efficiency, Employer-employee relationships
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamika zmian w środowisku współczesnej organizacji ma również wpływ na zmiany zachodzące w organizacji, a tym samym ma wpływ na pracowników zatrudnionych w tych organizacjach. Przybliżono problematykę budowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym przez pracownika. Przedstawiono argumenty na rzecz pracownika, który wspierany przez swojego pracodawcę staje się bardziej wydajny. Omówiono zagadnienia konfliktu między domenami zawodową a prywatną, równowagi jako środka do osiągnięcia sukcesu i konsekwencji zakłócenia tej równowagi oraz metody osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

The dynamic of changes in the environment of modern organisations also influences the changes taking place within organisations and, consequently, has an effect on the staff employed in those organisations as well. Employees in organisations are increasingly facing the challenge of reconciling their professional life (career development) with their personal life. In resolving the dilemma of how to distribute the limited resource that is time, we often decide on a solution that is beneficial to our professional life, unaware of the fact that this solution may turn out to be inappropriate not only for us, but also for the organisation that employs us. An employee who lives under the constant stress of facing new challenges, instead of relaxing, devotes every free moment to work, becoming tired and frustrated, especially when he cannot cope with those challenges. Such an employee becomes less effective for the organisation, and may even expose it to losses - both material, e.g., lower profits, and non-material, e.g., the firm’s reputation. The aim of this article is to put forward arguments in favour of the employee being supported by his employer to solve this problem, not only for his own good, but also for the company’s good. The authors achieve this aim by discussing the following issues: the conflict between the professional and private domains, balance as a means of achieving success and the consequences of disturbing that balance, and the methods of achieving balance between one’s professional and private life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 110, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird J. [2001], Recession Perks May be Reawakenibg the Economy, American City Business Journals Inc., nr 11, http://sanjose.bizjournals.com/stories/2001/11/25/daily8. html).
 2. Cooke R.A., Rousseau D.M. [1984], Stress and Strain From Family Roles and Work-Role Expectations, “Journal of Applied Psychology”, vol. 69, nr 2.
 3. Clutterbuck D. [2005], Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Csikszentmihalai M. [2005], Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Biblioteka Moderatora, Taszów.
 5. Greenhaus J.H., Beutell N.J. [1985], Sources of Conflict Between Work and Family Roles, „Academy of Management Review”, vol. 10, nr 1.
 6. Joshi S., Leichne J., Melanson K, Pruna C., Sager N., Storey C.J., Williams K., Work-Life Balance. A Case of Social Responsibility or Competitive Advantage?, http://www. worklifebalance.com, 2003.
 7. Katzenbach J.R., Smith D.K. [2001], Siła zespołów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kossowska J.R., Sołtysińska I. [2005], Budowanie zespołu. Materiały Szkoleniowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Kozioł L. [2000], Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków.
 10. Mottaz C. [1986], Tender Differences In Workn Satisfaction, Work-Related Rewards and Values, and the Determinant sof Work Satisfaction, Human Relations, vol. 39, nr 4.
 11. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 12. Robbins S.P. [1998], Zachowania organizacyjne, PWE, Warszawa.
 13. Schulz D.P., Schulz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 14. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie [2006], red. H. Sęk, PWN, Warszawa.
 15. Osobowość a ekstremalny stres [2004], red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 16. Success Survey Conducted by WorkLifeBalance.com, http://www.worklifebalance.com, 2006.
 17. Urbaniak B., Bohdziewicz P. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu