BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauli Urban (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Oczekiwania pracdawców w zakresie rozwoju pracowników
Employers' Expectations in Regard to Employee Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 773, s. 121-137, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój zawodowy pracownika, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Szkolenie zawodowe, Programy szkoleniowe
Human capital, Professional development of employees, European Social Fund (ESF), Work training, Training programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono informacje na temat oczekiwań pracodawców w odniesieniu do programów rozwoju osobistego oraz doradztwa. Możliwość uzyskania dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego doprowadziło do dość istotnych zmian na rynku usług szkoleniowych, a także w świadomości samych pracodawców. Oczekiwania te stanowią bardzo istotne źródło informacji przy realizacji kolejnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 "Kapitał Ludzki". Programy te są w coraz większym stopniu wykorzystywane do zwiększania konkurencyjności poprzez rozwój osobisty pracowników. Omówiono oczekiwania pracodawców względem programów rozwojowych oraz czynniki wpływające na decyzję o skierowaniu pracowników na programy rozwojowe.

In this article, the author presents results of measures whose principal aim was to obtain information on the subject of employers’ expectations in regard to personal development programmes and consultancy. The possibility of obtaining subsidies under the European Social Fund has led to fairly significant changes on the training services market and also in the consciousness of employers themselves. They are increasingly taking advantage of the possibility of increasing competitiveness through the personal development of employees. In the context of the new “Human Capital” sector programme, determining firms expectations is essential. The author compares the measures that concentrates mainly on an analysis of the standard forms of employee development, the factors determining how decisions to raise employee qualifications are taken, and the factors limiting the effectiveness of professional training. In the area of consultancy, the author analyses the directions of planned changes in organisations that can provide a basis for consultancy and preferred forms of cooperation with external partners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Kossowska M., Sołtysińska I. [2002], Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Koźmiński A.K., Piotrowski W. [1996], Zarządzanie, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu