BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyczne aspekty audytu systemu komunikacji w organizacji
Methodological Aspects of Auditing Communications Systems within Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 775, s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie interpersonalne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Audyt, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Interpersonal communication, Communication in organisation, Audit, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono znaczenie i cele wykorzystania audytu komunikacyjnego dla zapewnienia skutecznego systemu zarządzania organizacją. Przedstawiono metodykę audytu komunikacyjnego oraz scharakteryzowano metody i techniki powszechnie stosowane w komunikacji audytu. Wskazano także metody analizy i usprawniania systemów zarządzania informacją w organizacji, które mogą być wykorzystywane w procesie komunikacji audytu.

In this article, the authors discuss the importance, essence and goals of using Communications auditing to improve management within an organisation. They present a sample methodology for communications auditing taken from Western literature and propose their own methodological concept. In the final part of the article, the authors characterise the methods and techniques commonly used in communications auditing. They also identify the methods for analysing and improving information management systems within organisations that can be used in the process of communications auditing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Buła P., Czekaj J., Patkaniowski M., Serda M., Teczke J. [1999], Projektowanie usprawnień w biznesowych procesach informacyjnych Zakładu Energetycznego Kraków SA, Kraków (maszynopis).
 2. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 3. Downs C. [1988], Communication Audits, Scott, Foresman and Co., Glenview.
 4. Frank M. [1970], Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa, WZ CRZZ, Warszawa.
 5. Greenbaum H.[1974], The Audit of Organizational Communication, „Academy of Management Journal”, nr 4(17).
 6. Gros U. [1989], System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ocena, PWE, Warszawa.
 7. Hargie O., Tourish D. [1993], Assessing the Effectiveness of Communication in Organisation: The Communication Audit Approach, „Heath Services Management Research”, nr 4(6).
 8. Kisielnicki J. [1981], Metody informatyczne, PWE, Warszawa.
 9. Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 10. Kredel L. [1988], Wirtschatlichkeit von Bürokommunikationssysteme, Berlin-New York.
 11. Martyniak Z. [1997], Elementy zarządzania informacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Mikołajczyk Z. [1991], Ocena społeczno-ekonomicznych efektów reorganizacji [w:] Nowoczesne metody organizacji i zarządzania, Materiały z konferencji naukowej z okazji 70-lecia prof. dr. hab. J. Trzcienieckiego, AE w Krakowie, Kraków.
 13. Mikołaczyk Z. [1998] Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, Warszawa.
 14. Neugebauer U. [1983], Situation der Informationsverarbeitung in der Unternehmen, Dokumentation IBM Kogress 83, Berlin.
 15. Nowicki A. [1974], Modernizacja systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym, WSE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych [1993] red. Z. Martyniak, AE w Krakowie, Kraków.
 17. Oleński .J. [2003], Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.
 18. Olson S.R. [1998], Audyt komunikacyjny, Materiały pokonferencyjne z seminarium nt. „Zarządzanie komunikacją firmy - FACE ‘98”, Warszawa.
 19. Potocki A. [1990], KIWA - analiza wartości i informacji komunikowania, „Problemy Organizacji”, nr 3-4.
 20. Potocki A. [1994], Metoda analizy systemu komunikacji (KSS), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 428.
 21. Quinn D., Hargie O. [2004], Internal Communications Audits: A Case Study, „Corporate Communications”, nr 9(2).
 22. Rau K.H. [1991], Integrierte Bürokommunikation. Organisation und Technik, Gabler Ver-lag, Wiesbaden.
 23. Reiss M. [1981], Personalisierung, Autonomisierung, Subjektivierung und Induvidualisie-rung, „Zeitschrift Führung und Organisation“, nr 5.
 24. Vetter R., Wiesenbauer L. [1992], Akzeptanzsicherung für Informatikprojekte, „Management Zeitschrift IO“, nr 4.
 25. Walker A. [1988], Anatomy of the Communication Audit, „Communication World”, nr 5(9).
 26. Wolfram G. [1988], Der FAOR-Ansatz und sein Methoden-Werskzeugkasten - dargestellt am Beispiel eines Projekt zur Entwicklung einer Bürokomunikations - Konzeption. BIFO, Köln.
 27. Wrycza S. [1999], Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, WNT, Warszawa.
 28. Yourdon E. [1996], Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa.
 29. Zangl H. [1987], Durchlaufzeiten im Büro, E. Schmidt Verlag, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu