BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System oceny efektywności procesów biznesowych
A System for Assessing the Effectiveness of Business Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 775, s. 49-66, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Procesy biznesowe, Efektywność przedsiębiorstwa, Badanie efektywności
Enterprise management, Business processes, Enterprise effectiveness, Research efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nieodzownym elementem skutecznego zarządzania staje się stałe monitorowanie efektywności poszczególnych procesów. Przedstawiono istotę i koncepcję oceny efektywności procesów biznesowych. Opisano kryteria, które stanowią podsystem oceny ekonomicznej i organizacyjnej efektywności procesów biznesowych. Omówiono etapy projektowania systemów oceny efektywności procesów biznesowych.

In the first part of this article, the author presents the essence and concept of assessing the effectiveness of business processes. Next, he describes the criteria that constitute a subsystem for assessing the economic and organisational effectiveness of business processes. The article closes with a proposal for stages in the design of systems for assessing the effectiveness of business processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem [1995], red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków.
 2. Bielski M. [1986], Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, „Prakseologia”, nr 1-2(97-98).
 3. Bielski M. [1997], Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Bielski M. [2002], Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Borowiecki R. [1991], Ocena prywatyzowanego przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 6. Brache A.P., Rummler G.A. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 7. Grajewski P [2000], Procesowa restrukturyzacja organizacji jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 8. Grajewski P [2003], Koncepcja struktury procesowej, TNOiK, Toruń.
 9. Hitt M.A., Middlemist R.D. [1979], A Methodology to Develop the Criteria and Criteria Weightings for Assessing Subunit Effectiveness in Organizations, „Academy of Management Journal”, nr 2.
 10. Holstein-Beck M. [1987], Szkice o pracy, KiW, Warszawa.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 12. Kasiewicz S. [1999], Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6.
 13. Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 14. Kraft L.K., Jauch R.L., Boatwright E.W. [1996], Assessing Organizational Effectiveness in the Service Sector, „Journal of Professional Services Marketing”, nr 14(1).
 15. Krzyżanowski L. [1999], O podstawach kierowania inaczej, PWE, Warszawa.
 16. Nalewajko E. [1983], Niektóre teoretyczne ujęcia efektywności organizacyjnej (studium literatury), „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(31).
 17. Pfohl H. [1998], Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 18. Piekarz H., Stabryła A. [1991], Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 345.
 19. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ 1995], red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Sierpińska M., Jachna T. [1998], Ocena przedsiębiorstwa według standardów świato-wych, PWN, Warszawa.
 21. Skrzypek E. [2000], Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 22. Steers R.M. [1975], Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, „Administrative Science Quarterly”, nr 20.
 23. Wersty B. [1994], Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Wyciąg z raportu Benchmark Index [2006], „TUV NORD Jakość”, wydanie specjalne „Benchmark Index”.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu