BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się
The Responsibilities of Managers in Learning Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 775, s. 81-95, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich, Rozwój przedsiębiorstwa, Organizacje uczące się
Managerial competencies, Manager competencies development, Enterprise development, Learning organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano rolę i atrybuty odpowiedzialności kierowników w organizacji uczącej się. W pierwszej części omówiono kompetencje kierownicze w rozwoju organizacji, państw i mocarstw z perspektywy historycznej. W dalszej części przedstawiono rolę kierowników w świetle teorii wzrostu przedsiębiorstwa E.T. Penrose’a oraz charakterystykę kompetencji kierowniczych w organizacji uczącej się.

The aim of this article is to present the role and attributes of managers’ responsibilities in learning organisations. With this aim in mind, in the first part of the article the author places in a historical context the role of managers’ responsibilities in the development of organisations, states and superpowers. The next part includes a presentation of the key concepts and theories that enable the roles of managers in a learning organisation to be explained. In the final part of the article, the author addresses the key roles of managers and the characteristics of their responsibilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonelli C. [2005], The Economics of Innovation, New Technologies and Structural Changes, Routledge, London-New York.
 2. Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z. [2000], Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.
 3. Bibliographical Dictionary of Management [2001], red. M. Witzel, Thoammes Press, Bristol.
 4. Bontis N., Crossan M., Hulland J. [2002], Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows, „Journal of Management Studies”, vol. 39, nr 4.
 5. Brundrett M. [2000], The Question of Competence: The Origins, Strengths and Inadequacies of a Leadership Training Paradigms, „School Leadership & Management”, vol. 20, nr 3.
 6. Caddy I. [2001], Orphan Knowledge: The New Challenge for Knowledge Management, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 2, nr 3.
 7. Chołaj H. [2007], Transformujące się Chiny w globalnym świecie - z perspektywy polskiej, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Chiny w globalnym świecie” zorganizowanej w Warszawie 29 stycznia 2007 r. przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, Edukacyjną Telewizję Satelitarną EDUSAT, Fundację Innowacji oraz Fundację Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej.
 8. Collins R. [2000], Situational Stratification: a Micro-macro Theory of Inequality, „Sociological Theory”, vol. 18, nr 1.
 9. Gupta O., Roos G. [2001 ], Mergers and Acquisitions through an Intellectual Capital Perspective, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 2, nr 3.
 10. Jabłoński M. [2006], Model rozwoju kompetencji menedżerskich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 713.
 11. Kagitcibasi C. [2002], Psychology and Human Competence Development, „Applied Psychology: An International Review”, vol. 51, nr 1.
 12. Kodak - tempo zmian i zwolnień przekracza założenia, „Zarządzanie na Świecie” 2005, nr 9.
 13. Kor Y.Y. [2003], Experience-based Top Management Team Competence and Sustained Growth, „Organization Science”, vol. 14, nr 6.
 14. Kor Y.Y., Mahoney J.T. [2000], Penrose Resources-based Approach: The Process and Product of Research Creativity, „Journal of Management Studies”, vol. 37, nr 1.
 15. Lewis W.L. [2005], Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.
 16. Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Michelacci C. [2003], Low Returns in R&D Due to the Lack of Entrepreneurial Skills, „The Economic Journal”, vol. 113, nr 484.
 18. Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Penc .J. [2005], Role i umiejętności menedżerskie - sekrety, sukcesy i kariery, Difin, Warszawa.
 20. Penrose ET. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
 21. Perechuda K. [1997], Zarządzanie organizacją. Metody, techniki, procedury, Leopoldinum, Wrocław.
 22. Piasecki R. [2003], Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 23. Piasecki R., Wolnicki W. [2004], The Evolution of Development Economics and Globalization, „International Journal of Social Economics”, vol. 31, nr 3.
 24. Pierścionek Z. [1996], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 25. Pietrusiński Z. [I979], Z psychologii kierownictwa [w:] Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, red. X. Gliszczyńska, PWN, Warszawa.
 26. Podstawy organizacji i zarządzania [2002], red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 27. Polanyi M. [1958], Personal Knowledge. Towards a Post-critical Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London.
 28. Polanyi M. [1966], Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul, London.
 29. Prahalad C.K. [1998], Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku [w:] Orga¬nizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa.
 30. Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 31. Rokita .J. [2002], Model uczenia się organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
 32. Rokita .J., Fabiańska K. [1986], Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 33. Simon H.A. [1982], Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 34. Stabryła A. [1995], Rozwój jako przedmiot zarządzania [w:] Rozwój organizacji, red. A. Stabryła, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 35. Szczepanik E. [2002], Wybrane komponenty kapitału ludzkiego i ich oddziaływanie na zarządzanie przedsiębiorstwem, „Humanizacja Pracy”, nr 1-2.
 36. Wawrzyniak B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu