BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciałowicz Beata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ banku na zmiany kumulatywne w sferze konsumpcji
The Influence of Banks on Cumulative Changes in the Consumption Sphere
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 780, s. 15-28, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Innowacje w produkcji, Konsumpcja, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera
Banking, Innovations in production, Consumption, J. Schumpeter theory of economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według teorii Schumpetera, główną przyczyną rozwoju gospodarczego są innowacje, czyli nowe kombinacje produkcyjne i handlowe. Realizacja innowacyjnych przedsięwzięć wymaga od przedsiębiorców posiadania środków finansowych, które nie istnieją w stanie statycznym, ponieważ stan równowagi oznacza pełne wykorzystanie czynników produkcji, czyli zerowy zysk. Tak więc, innowacje mogą być zrealizowane tylko przy pomocy pożyczonych pieniędzy. Banki są więc pośrednikami między producentami i innymi uczestnikami rynku. Tworzą i zapewniają przedsiębiorcom nowe siły nabywcze w formie kredytu, co jest możliwe dzięki oszczędnościom. Celem artykułu jest analiza związku ujmującego wpływ działalności banków oraz zmian innowacyjnych w sferze produkcji na zmiany kumulatywne w sferze konsumpcji. Rozważania ograniczono do technologicznego rozszerzenia innowacyjnego, w którym nie zmienia się wymiar przestrzeni towarów ani zbiór podmiotów gospodarczych.

According to Schumpeter's theory, the main cause of economic development is producer-driven innovation. The realisation of an innovative undertaking requires entrepreneurs to possess financial means which do not exist in the static state of circular flow. Thus, innovations can only be realised with the assistance of loaned money. Banks, therefore, are middleman between the producers and other participants on the market. They create and provide entrepreneurs with new purchasing power in the form of credit, which is made possible by savings. For this purpose the standard model of the Debreu economy with private ownership was expanded by the banking system, whose role is to extend credits and loans to both firms and households. The combination of bank activity and innovative changes that exists in the production sphere determines changes in the sphere consumption. This paper looks at the influence that banks and technological innovation in the production sphere have on cumulative changes in the consumption sphere in a private ownership economy with money. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciałowicz B. [1998], Aksjomatyczna analiza teorii rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Praca doktorska, Kraków (maszynopis).
  2. Ciałowicz B. [2003], Struktura zmian innowacyjnych w systemie produkcji, XXXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane.
  3. Kruś L. [2003], Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko‘03, red. T. Trzaskalik, AE w Katowicach, Katowice.
  4. Malawski A. [l999], Metoda aksjomatyczna w ekonomii, Ossolineum, Wrocław.
  5. Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu