BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ostasz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania
Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 767, s. 47-65, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Olej jadalny, Olej smażalniczy, Olej rzepakowy, Przechowalnictwo artykułów spożywczych
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Food quality, Food research, Edible oil, Cooking oil, Canola oil, Storage of food products
Abstrakt
Celem, omówionych w artykule badań, była analiza składu kwasów tłuszczowych niskoerukowych, rafinowanych olejów rzepakowych, przechowywanych w różnych warunkach. Zastosowane w badaniach warunki miały symulować przeciętny sposób przechowywania olejów w gospodarstwach domowych. Do warunków tych zalicza się przechowywanie olejów w temperaturze pokojowej 20°C, w butelkach otwartych lub zamkniętych, w ciemnej szafce lub w miejscu oświetlonym. Badania składu kwasów tłuszczowych pozwalają również na stwierdzenie, czy dany olej roślinny ma skład typowy dla danej rośliny oleistej, czy też stanowi mieszaninę różnych olejów. Stosunek sumy kwasów tłuszczowych nienasyconych do nasyconych ΣUFA/ΣSFA w olejach świeżych zawierał się w granicach 11,75-13,28. Po 6 miesiącach przechowywania w warunkach symulujących użytkowanie olejów rzepakowych w warunkach domowych liczba kwasowa zmieniła się nieznacznie, liczba jodowa charakteryzuje się dużym rozrzutem wartości, natomiast liczba nadtlenkowa wskazuje na znaczne zestarzenie się wszystkich prób.

The paper presents the results of the analysis of fatty ac id composition, performed for refined low erucic acid rape oils stored under various conditions. They were to simulate a usual method of storing oils in households. These conditions include storing oil at a temperature of 20°C, in open or closed bottles, under light or dark conditions. The ratio of total unsaturated fatty acids to saturated fatty acids ΣUFA/ΣSFA in fresh oils ranged from 11,75 to 13,28. After six months the values of that ratio changed depending on the conditions under which the samples were stored (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Jerzewska M., Praktyczne aspekty oznaczania składu kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach, Materiały VI Konferencji Naukowej nt. "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych", Rynia 1998.
 2. Jerzewska M., Ptasznik S., Ocena występujących na rynku krajowym olejów rzepakowych pod względem zmienności składu kwasów tłuszczowych, "Rośliny Oleiste" 2001, nr 2.
 3. Jerzewska M., Ptasznik S., Spektrum składu kwasów tłuszczowych rafinowanych olejów rzepakowych Z krajowych zakładów przemysłu tłuszczowego, "Rośliny Oleiste 1999", nr 2.
 4. Marquez-Rui z G., Dobarganes M. C., Analysis of Lipid Oxidation Products by Combination of Chromatographic Techniques [w:] New Techniques and Applicatons in Lipid Analysis, AOCS Press, Champaign, Illinois.
 5. Minkowski K., Wykorzystanie olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe o budowie trienowej jako składnik żywności funkcjonalnej – potrzeby i uwarunkowania (w świetle piśmiennictwa), "Tłuszcze Jadalne" 2002, nr 3-4.
 6. Mojska H., Czy istnieje potrzeba znakowania żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, "Przemysł Spożywczy" 2006, nr 11.
 7. Murawa D., Warmiński K., Zróżnicowana ochrona rzepaku jarego a skład i stabilność oksydatywna oleju, "Rośliny Oleiste" 2005, nr 2.
 8. Pawłowicz R., Badanie mieszanek łoju wołowego Z ciekłym lub uwodornionym olejem rzepakowym, "Tłuszcze Jadalne" 2004, nr 1-2.
 9. Płatek T., Aktualne kierunki i tendencje w badaniach tłuszczów, "Tłuszcze Jadalne" 2004, nr 1-2.
 10. Płatek T., Węgrowski .T., Stabilność oksydatywna krajowych rafinowanych olejów roślinnych, Materiały XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rośliny oleiste", Poznań 2002.
 11. PN-EN ISO 5508:1996. Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych.
 12. PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 13. PN-ISO 3961:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej.
 14. PN-ISO 5509:1996. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 15. PN-lS0 660. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej.
 16. Ptasznik S., Evaluation of Variability Fattly AIDS Compisition of Rapeseed Oil Produced in Poland, 4th Euro Fed Lipid Congress "Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future", University of Madrid, Spain 2006.
 17. Ptasznik S., Jerzewska M., Brzeska M., Wzbogacanie oleju rzepakowego w polienowi kwasy tłuszczowe na drodze enzymatycznej interestryfikacji, Materiały XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rośliny oleiste", Poznań 2002.
 18. Rotkiewicz D., Murawa D., Konopka I., Warmiński K., Wartość technologiczna nasion rzepaku jarego traktowanego różnymi kombinacjami środków ochrony roślin, "Rośliny Oleiste" 2001, nr 1.
 19. Samotyja U., Małecka M., Aktywność naturalnych przeciwutleniaczy woleju rzepakowym i triacyloglicerolach oleju rzepakowego, "Tłuszcze Jadalne" 2003, nr 3-4.
 20. Spasibionek S., Cechy mutantów rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych, "Rośliny Oleiste" 2004, nr 1.
 21. Szukalska E., Wybrane zagadnienia utlenienia tłuszczów, "Tłuszcze Jadalne" 2003, nr 1-2.
 22. Tańska M., Rotkiewicz D., Stopień przemian lipidów wybranych olejów roślinnych i konsumpcyjnych nasion oleistych, "Tłuszcze Jadalne" 2003, nr 3-4.
 23. Thurnhofer S., Vetter W., A GC-MS-SIM Method with Fattly Acid Ethyl Esters as Internal Standards for the Quantification of Fatty Acids as Methyl Esters, 4th Euro Fed Lipid Congress "Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future", University of Madrid, Spain 2006.
 24. Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A. W., Kosmacińska B., Ptasznik S., Postępy w badaniach nad izomerami kwasu linolowego zawierającymi sprzężone wiązania podwójne, Materiały VIII Konferencji Naukowej nt. "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Technologia, analiza, produkt w nowym tysiącleciu", Podlesie k. Kroczyc, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu