BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Gach Daniel (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów
Cultural Factors Governing Groups Behaviour
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 626, s. 77-86, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie zespołem ludzkim, Kulturowe uwarunkowania
Corporate culture, Cultural management, Team management, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu rozważono wpływ kultury na zachowanie jednostek, kładąc nacisk na zachowanie grupy. W końcowej części artykułu podano przykłady metod zarządzania zespołami multikulturowymi.

This article conducts a brief discussion of the influence of culture on the behaviour of individuals and lays particular emphasis on group behaviour. It also looks at the influence of culture of origin on the formation of values such as courage, loyalty, love for one's fellow man, willingness to make sacrifices, willingness to help others, and respect and obedience. The final part of the article sets out methods for managing multicultural teams.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bratnicki M. [1996], O praktycznej potrzebie zarządzanie nadzwyczajnego, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławie, Wrocław, nr 725.
 3. Eibl-Eibefsteldt I. [1995], Miłość i nienawiść [w:] Antropologia kulturowa. Wybór tekstów, wybór i oprac. D. Tomaszewska, J. Starańczyk, WSP, Olsztyn.
 4. Fiske J. [1999], Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 5. Glimore M.J. [1998], In Tune, "Credit Union Mamagement", Madison, vol. 21, June (wersja elektroniczna artykułu z internetowej bazy danych Pro-Quest).
 6. Hampden-Turner C., Trompenaars A. [2000], Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Higgs M. [1996], Overcoming the Problems of Cultural Differences to Establish Success for International Management Teams, "Team Performance Management: An International Journal", nr 1.
 8. Hofstede G. [2000], Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 9. Kepner C.H., Tregoe B.B. [1997], The New Rational Manager. An Updated Edition for a New World, Princeton Research Press, Princeton, New Jersey.
 10. Loorenz K.Z. [1995], Tak zwane zło. Historia naturalna agresji [w:] Antropologia kulturowa. Wybór tekstów, wybór i oprac. D. Tomaszewska, J. Starańczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
 11. Mikułowski Pomorski J. [1999], Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, AE w Krakowie, Kraków.
 12. Sikorski C. [1998], Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Sikorski C. [2000], O potrzebie indywidualizmu w pracy zespołowej [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, pod red. A. Potockiego, WSPiZ, Chrzanów.
 14. Smith L.S. [1998], Trends in Multiculturalism in Health Care, "Hospital Material Management Quarterly", Rockville, vol. 20, August (wersja elektroniczna artykułu z internetowej bazy danych Pro-Quest).
 15. Stankiewicz J. [1999], Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 16. Stephan W.G., Stephan C.W. [1999], Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 17. White L.A [1975], Rozwój kultury [w:]Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A.Jasińska-Kania, J.Szacki (wybór), PWN, Warszawa.
 18. Zbiegień-Maciąg L. [1999], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu