BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Smaga Edward (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Istotność składników portfela
The Significance of Portfolio Components
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 780, s. 113-124, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Inwestycje, Portfel papierów wartościowych
Investment portfolio, Investment, Portfolio securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą teorii portfelowej jest to, że każdą inwestycję, także portfelową, opisuje się za pomocą dwóch parametrów: oczekiwanej stopy zwrotu oraz ryzyka (niekiedy dodaje się jeszcze inne charakterystyki, np. asymetrię rozkładu). Zatem dwie inwestycje o takich samych oczekiwanych stopach zwrotu i ryzyku są nierozróżnialne. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jeszcze jednej charakterystyki składników portfela, jaką jest istotność. (fragment tekstu)

There are two parameters which describe investments in portfolio theory: an expected value of return and the variance of expected value of return which is interpreted as a measure of risk. This paper presents significance as an additional characteristic of each component of a portfolio. The authors define the significance of a component as a loss in relation to an assumed investment aim, which is the expected value of return and also a risk when the component is omitted. The component is not significant in relation to the aim when the omission of the component does not have an effect on the realization of the investment aid. The paper presents two measures of significance and empirical research carried out on the basis of the WIG 20 stock portfolio from the years 2004 and 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E.J., Gruber M.J. [1998], Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
  2. Guzik K. [2002], Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego, Praca doktorska, AE w Krakowie (maszynopis).
  3. Guzik K., Smaga E. [2006], Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej, Opracowanie w ramach badań statutowych 99/KM/2/2006/S.
  4. LeRoy S.F., Werner J. [2002], Principles of Financial Economics, University of Minnesota (maszynopis).
  5. Markowitz H. [1959], Portfolio Selection, Jon Wiley and Sons, New York.
  6. Merton R. [1972], An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 7, nr 4.
  7. Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu