BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Wydział Finansów), Szulc Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw
Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 21-31, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Regulacje prawne, Rewizja sprawozdań finansowych, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Wykrywanie oszustw
Financial statements, Legal regulations, Review of financial statement, Fraud in the financial statements, International Standards of Finance Revision, Fraud detection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien dokonać oceny nie tylko rozliczenia się jednostki gospodarczej z otoczeniem, ale również zasadności podejmowanych decyzji. Omówiono cele i procedury analityczne w Międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Przedstawiono zastosowanie procedur analitycznych w badaniu sprawozdania finansowego w zakresie możliwości popełnienia w jednostce gospodarczej oszustw.

When auditing a financial report, an expert auditor should not only evaluate the economic unit’s global accounts but should also assess the legitimacy of its undertaken decisions. An expert auditor’s assessment of the correctness and effects of an economic unit’s management can be seen as the moment when a successive aim in the auditing of a financial report begins to dominate. Currently, however, in the light of the disclosure of fraudulent accounting practices by well-known companies, regulatory bodies responsible for financial auditing methods have tightened the rules on fraud detection, largely through the greater use of financial analysis. Thus, in this article, the author addresses the current issue of applying analytical procedures when auditing financial reports for the purpose of uncovering possible fraud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A., Ewolucja audytingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
  2. Hołda A., Nowak W., Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, „Rachunkowość Audytor”, Warszawa 2003, nr 3.
  3. Micherda B., Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego, KIBR, Warszawa 2003.
  4. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej, KIBR i SKwP, Warszawa 2005.
  5. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, KIBR, Biuletyn nr 61, Warszawa 2005.
  6. Sprawozdania finansowe i ich analiza, red. B. Micherda, SKwP Zarząd Główny, Warszawa 2005.
  7. Szymborski K., Los bossa, „Polityka” 2005, nr 23.
  8. Tarnowski P., Księgi czarów, „Polityka” 2002, nr 29.
  9. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu