BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzior Marcin (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Krasodomska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku
Financial Analysis as an Instrument for Assessing a Bank's Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 61-77, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Finanse banków, Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Ocena działalności banku
Banks finance, Financial analysis, Financial reporting, Assessment of banking performances
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano elementy sprawozdań finansowych banku: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz towarzyszące im sprawozdania z działalności. Opisano sprawozdawczość finansową na potrzeby Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiono analizę finansową banku, który jest źródłem informacji dostarczonych przez sprawozdawczość finansową. Omówiono wstępną analizę sprawozdań finansowych banku oraz wskaźniki wykorzystywane do oceny banku w ramach grupy. Zaproponowano również wykorzystanie nowoczesnych metod oceny działalności banku w ramach pogłębionej analizy finansowej.

In this article, the authors present the components of a bank’s financial report: balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, statement of changes in equity, additional information and the accompanying management report. They also describe bank reporting for the needs of the National Bank of Poland. In a later part of the paper, the authors present a financial analysis of a bank, the source of which is information supplied by financial reporting. They discuss the preliminary analysis of the bank’s financial reports and the set of ratios used to assess the bank as part of ratio analysis. They also propose using modern methods for assessing bank activity as part of an in-depth financial analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowski I., Iwanicz-Drozdowska M., Kosiński B., Nowak A., Rytlewska G., Bank -Organizacja i zarządzanie [w:] Bankowość, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 2. Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, SKwP, Warszawa 2005.
 3. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.
 4. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 5. Iwanicz-Drozdowska M., Konat W., Sowińska I., Tadeasiak M., Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora banków komercyjnych w 2002 roku, „Bezpieczny Bank” 2003, nr 1 (20).
 6. Jankowska K., Baliński K., Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2006.
 7. Konat W., Syntetyczne mierniki oceny kondycji finansowej banków, „Bezpieczny Bank” 2000, nr 1 (8).
 8. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003.
 9. Misińska D., Niewiadoma M., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. McMullen J.M., Ocena jakości aktywów, „Bank” 1997, nr 6.
 11. Rappaport A., Selecting Strategies that Create Shareholder Value - Accounting Oriented Statement May not Provide the Best Criteria for Analyzing Your Business Plan, „Harvard Business Review” 1981, May.
 12. Świderska G.K., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.
 13. Uryga J., Jasielski W., Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem wybranych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Interfin, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu