BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Woźniak-Słota Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wspólnotowy system zwolnień celnych
The Commonwealth System of Exemption from Customs Duties
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 5-31, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Prawo celne, Zwolnienia celne, Cła, Regulacje prawne
Commodity science, Food commodities, Customs law, Duty exemption, Tariffs, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową zasadą w przepisach prawa celnego jest zasada powszechności należności celnych. Oznacza to, że od każdego towaru przywożonego z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty pobierane są należności celne przywozowe. Zwolnienie z nich stanowi wyjątek, który musi wynikać wprost z przepisów celnych i może mieć miejsce przy obejmowaniu towarów procedurą celną dopuszczenia do obrotu. W artykule zaprezentowano przede wszystkim katalog towarów, które mogą po przedstawieniu odpowiedniego wniosku podlegać zwolnieniu z należności celnych przywozowych, oraz wypadki, w których zwolnienie takie jest uzależnione od wpisania danego towaru do określonego wykazu. Porównując regulacje prawne dotyczące zwolnień z należności celnych przywozowych przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i po nim można stwierdzić, że nastąpiła liberalizacja przepisów celnych. W artykule wskazano również dokumenty, które muszą być dołączone do zgłoszenia celnego oraz którymi musi legitymować się osoba ubiegająca się o skorzystanie z takiego zwolnienia. Określono również szczegółowe wymogi, które muszą być spełnione po dopuszczeniu towaru do obrotu przy jednoczesnym zwolnieniu z należności celnych przywozowych.

Goods brought into the Commonwealth customs area are, in principle, subject to import duty. Exemption from customs duties is possible only in the case of products which, through the administrative procedure, have been admitted to the market, as well as in cases defined by the customs law. The list of products exempted from customs duties includes among other things: passengers' personal baggage, low-value personal property of people migrating from the territory of a country, goods imported for scientific, analytical and test purposes, as well as didactic, scientific and cultural materials, etc. So as to obtain exemption from customs duties it is necessary to file a well-justified petition with the Customs and support it with documents. In few cases, when the exemption has been obtained, the regulations define special requirements which should be fulfilled. For example migrants' property cannot be transferred to other person s within 12 months following the exemption from customs duties. Besides customs regulations, the VAT and excise duty regulations also specify cases when products may be exempted from the duties (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 38, 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WEL 302 z 19 października ]992 r.).
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające Wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.D. L 105 z 23 kwietnia 1983 r.).
  3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3 poz. II).
  4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późno zm.).
  5. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. nr 68 poz. 622 z późn. zm.).
  6. Podręcznik Celny, www.corintia.moftnet.gov.p], 13.09.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu