BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym
Financial Instruments in the Polish Balance-Sheet Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 101-117, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Instrumenty finansowe, Wycena instrumentów finansowych, Prawo bilansowe
Accounting, Financial instruments, Financial instruments valuation, Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na dynamiczny rozwój rynku instrumentów finansowych pod koniec XX wieku, rachunkowość jednostek gospodarczych musiała objąć swoim zakresem to zjawisko. Zasady prezentacji i wyceny instrumentów finansowych w polskim prawie zostały uregulowane w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dokonano przeglądu i porównania polskich przepisów normatywnych dotyczących tematyki instrumentów finansowych. Wskazano również jak należy postępować w przypadkach, gdy zasady określone w tych aktach normatywnych różnią się od siebie.

Due to the dynamic development of the financial instruments market at the end of the twentieth century, the accounting of economic units has had to encompass these issues. The rules for presenting and valuing financial instruments in Polish balance-sheet law have been regulated in two pieces of legislation: the act of 29 September 1994 on accounting, and the regulation of the Minister of Finance of 12 December 2001 on the detailed rules for recognising, methods of valuing, range of disclosure and method of presenting financial instruments (referred to as the Regulation later on in the article). In this article, the author systematizes the rules for presenting and valuing financial instruments and reviews the differences in the above-mentioned legislation. The author also indicates the rules of procedure in cases where the rules set out in these normative acts differ. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, BDO i ODDK, Gdańsk 2005.
  2. Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, SKwP, Warszawa 2005.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  4. Ustawa z 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe, Dz.U. nr 141 poz. 1178 z późn. zm.
  5. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
  6. Ustawa z 29 czerwca 1995 o obligacjach, Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
  7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
  9. Wasilewska J., Instrumenty finansowe - zagadnienia wybrane, „Rachunkowość” 2004, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu