BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach
Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 187-199, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rachunkowości, Rachunkowość budżetowa, Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Sprawozdanie finansowe, Sektor finansów publicznych
Development of accounting, Government accounting, Public finance, Public finance reform, Financial statements, Public finance sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie metody memoriałowej i kasowej w odniesieniu do rachunkowości budżetowej z położeniem nacisku na zalety i wady obu metod oraz wskazanie przyczyny, podstawowych problemów i zastosowanych rozwiązań w doświadczeniach krajów przechodzących na system memoriałowy w rachunkowości budżetowej. (fragment tekstu)

In recent years, a shift from the cash method to the accrual method has been noticeable in the field of public sector accounting. Currently, half of OECD countries have already carried out key changes in this regard. Reforms of budget systems are aimed at: 1) raising the quality of budgeting, 2) enabling comparisons of how public finance sectors in different countries operate, 3) improving the effectiveness of public spending, and 4) improving the effectiveness of how public resources are controlled. The aim of this article is to compare the accrual and cash methods in regard to public sector accounting, with emphasis on the advantages and disadvantages of both methods, as well as to indicate the causes of fundamental problems and the solutions applied in countries moving towards an accrual system in public sector accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Blöndal J.R., Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent Developments, „OECD Journal on Budgeting” 2003, nr 1.
  2. Kuniewicz K., Szporko R., Wnęk A., Czas na rachunkowość memoriałową, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 28 marca 2005.
  3. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) 2004, t. 1, International Accounting Standards Board, London 2004.
  4. Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
  5. Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, red. K. Lüder, R. Jones, www.pwc.com.pl, czerwiec 2007.
  6. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, OJ C 325/2002 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki traktatu z Nicei).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu