BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełka Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Jakość żywności dietetycznej na przykładzie produktów dla niemowląt i małych dzieci
The Quality of Dietetic Food Exemplified by Products Intended for Babies and Small Children
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 61-81, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Żywienie dietetyczne, Dzieci, Opakowania produktów spożywczych
Commodity science, Food commodities, Quality of food products, Food research, Dietary feeding, Children, Food packaging
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje badania oceny jakości produktów obiadowych i deserów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Badane produkty pochodziły od trzech różnych producentów. Zostały zakupione do badań w detalicznych punktach sprzedaży w okresie od października 2005 r. do sierpnia 2006 r. Wszystkie produkty zostały zbadane w okresie przydatności do spożycia. Ocenie poddano wyróżniki jakości sensorycznej oraz fizykochemiczne. Program badawczy dla wszystkich produktów przygotowano na podstawie normy: PN-A 75045:1998 Przetwory dla dzieci. Konserwy. Wymagania. Oceniono wygląd zewnętrzny opakowań jednostkowych i ich szczelność, oznakowanie oraz oznaczenie masy netto produktu.

In recent years rapid development of convenience food has been noted. Such food includes various products, also those intended for babies and small children. These products enable consumers to prepare meals quickly and efficiently, their composition is balanced, adjusted to the daily needs, and they make it possible to add any variety to children's daily diet. At the same time the products for this group of consumers are classified among the convenience food. The Polish children's product market each year is getting more and more similar to West European markets, on which the most dynamic development is noted for juices, ready-to-eat lunch meals, soups and desserts in jars. From among many firms offering in their assortments products for babies and children only some of them are of special importance. The objective of the studies was to assess the quality of convenience food products, classified among dietetic food, taking as an example lunch and dessert products intended for babies and small children. On the basis of the carried out studies it has been stated that both the physicochemical quality and the sensory quality of ready-to-eat products available on the Polish market can be defined as good and very good. These products can successfully be used as food for babies and children (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonenberg K., Tajemnice zdrowia, PWN, Warszawa 2000.
 2. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 3. Czapski J., Dodatki do żywności i ich zastosowanie [w:] Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, Warszawa 2004.
 4. Dłużewski M., Składniki i jakość żywności [w:] Technologia żywności, red. M. Dłużewski, WSiP, Warszawa 2000.
 5. Dłużewski M., Zaplecze surowcowe przetwórstwa spożywczego [w:] Technologia żywności, red. M. Dłużewski, WSiP, Warszawa 2000.
 6. Dyrektywa Rady 89/398/EEC z dnia 3 maja 1989 r. o zbliżeniu prawa krajów członkowskich odnoszącego się do środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, Dz.D. UE L 186, 30/06/1989.
 7. Dzwolak W., Procedury i instrukcje w systemie HACCP, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 10.
 8. Fabisz-Kijowska A., Charakterystyka wybranych systemów i zasad zarządzania związanych z jakością [w:] Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, red. J. Kijowski, T. Sikora, WNT, Warszawa 2003.
 9. Gawęcki J., Relacje między żywnością, żywieniem i zdrowiem [w]: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, Warszawa 2004.
 10. Gertig H., Znakowanie żywności [w:] Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, Warszawa 2004.
 11. Grajeta H., Biernat J., Wartość żywieniowa tłuszczów występujących w mieszankach mlecznych i odżywkach dla dzieci, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 1999, nr 3.
 12. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M., Dietetyka, PZWL, Warszawa 1996.
 13. Hozyasz K., Żywienie sztuczne niemowląt - rys historyczny i przegląd preparatów dostępnych w Polsce, "Medycyna Rodzinna" 2000, nr 3-4.
 14. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 1, WSiP, Warszawa 1999.
 15. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 2, WSiP, Warszawa 1999.
 16. Kamiński W., Krajewski K., Normalizacja i normy w technologii żywności oraz w przedsiębiorstwie [w:] Technologia żywności, red. M. Dłużewski, WSiP, Warszawa 2000.
 17. Kołłajtis-Dołowy A., Błędy w odżywianiu występujące w naszym kraju, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 12.
 18. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E. Turlejska H., Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa 2000.
 19. Kundzicz M., Mleka dla niemowląt zastępujące pokarm matki, http://www.izz.waw. pl/wwzz/opinie-4.html, marzec 2006.
 20. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Podstawy opakowalnictwa towarów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 21. Mojska M., Szponar L., Mleko modyfikowane dla niemowląt - skład i wartość odżywcza w świetle zaleceń Kodeksu Żywnościowego FAQ/WHO i przepisów UE, "Nowa Medycyna" 1997, nr 9.
 22. Mossor-Pietraszewska T.,Pojęcie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i związane ze stylem życia [w:] Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, PWN, Warszawa 2004.
 23. Obrusiewicz T., Mleczarstwo, cz. 2, WSiP, Warszawa 1992.
 24. Pawlik S., Produkcja koncentratów mlecznych, cz. 1, Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa 1996.
 25. Pawlik S., Produkcja koncentratów mlecznych, cz. 2, Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa 1996.
 26. Pierzchała K., Mało małych dzieci, "Handel" 2005, nr 3.
 27. PN-A-04026:2000 Dietetyczne środki spożywcze. Terminologia.
 28. PN-A-75045:1998 Przetwory dla dzieci. Konserwy. Wymagania.
 29. PN-ISO 8586-1:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 30. PN-ISO 8586-2:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Eksperci.
 31. PN-90/A-75101-2 Przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, wina i miody pitne. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 32. PN-90/A-75101-4 Przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, wina i miody pitne. Oznaczanie kwasowości ogólnej.
 33. PN-90/A-75101-3:1990 Przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, wina i miody pitne. Oznaczanie zawartości suchej masy.
 34. PN-A-82111:1973 Oznaczanie zawartości tłuszczu.
 35. PN-A-04018:1975 Oznaczanie zawartości białka.
 36. Przybyłowski P., Sajko W., Zmiany zawartości azotanów i azotynów w przechowywanych odżywkach dla niemowląt i dzieci, "Przemysł Spożywczy" 1992, nr 10.
 37. Rak L., Zdrowa żywność - prawda czy mit?, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 1.
 38. Rynek produktów - produkty żywnościowe dla dzieci, http://dd.tradepress.com.pl, marzec 2006.
 39. Sobczyk W., Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, Wydawnictwo AP w Krakowie, Kraków 2000.
 40. Sznajdrowska W., Różnice pomiędzy produktami dla niemowląt i dzieci a produktami przeznaczonymi dla dorosłych, Dział Badań, Rozwoju Produktów i Zapewniania Jakości Alima-Gerber SA, Rzeszów 1999.
 41. Szotowa W., Żywienie niemowląt i dzieci [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. J. Hasik, J. Gawęcki, PWN, Warszawa 2003.
 42. Świderski F., Wprowadzenie do substancji dodatkowych [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2003.
 43. Zdanowicz J., Ratajczak J., Rynek produktów dla dzieci, "Poradnik Handlowca"2006, nr 4.
 44. Ziemlański Ś., Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcze [w:] Normy żywienia człowieka, red. Ś. Ziemlański, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu