BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśniakiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ptasińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku
Analysis of the Quality of Wine Available on the Polish Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 131-154, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Rynek wina, Badanie żywności
Commodity science, Food commodities, Quality of food products, Wine market, Food research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wina, których spożycie w Polsce systematycznie wzrasta, są jedną z coraz bardziej liczących się kategorii produktów na rynku wyrobów alkoholowych w naszym kraju. W większości są to wina gronowe, najczęściej importowane z różnych stron świata, często rozlewane w Polsce. Uzupełnieniem rynku są wina owocowe produkowane przez rodzime zakłady winiarskie, niecieszące się zbyt dobrą opinią konsumentów, oraz wina owocowe produkowane w warunkach domowych na własny użytek. Ze względu na liczne rozbieżności w definiowaniu wina przez specjalistów, znawców tematu i przeciętnych konsumentów w artykule przedstawiono obecnie obowiązujące definicje i podziały wina. Omówiono wpływ wina na organizm człowieka, podkreślając dobroczynny wpływ umiarkowanego picia wina, zwłaszcza czerwonego. Scharakteryzowano rynek wina w Polsce i preferencje konsumentów w tym zakresie. Omówiono stan i perspektywy rozwoju produkcji wina w naszym kraju. W części doświadczalnej pracy dokonano analizy jakości wina gronowego powszechnie dostępnego na rynku, pochodzącego z tzw. średniej półki, ponieważ po takie najczęściej sięgają Polacy, oraz w celach porównawczych określono poziom jakości win owocowych produkowanych w warunkach domowych.

In recent years significant changes have been observed on the Polish alcoholic beverage market. The consumption of wine and beer, instead of high-proof alcoholic beverages, systematically increases. The assortment of wines available on the market is also getting wider and wider, and owing to legislative changes industrial-scale production of wine is already possible in Poland. In connection with many modifications and divergences as regards the definition of wine, in the paper the characterization of wine in terms of the commodity science is presented, and the current definitions and c1assifications are given. The effect of wine on human organism is discussed, the favourable effect of moderate wine drinking on health having been stressed. The wine market in Poland is characterized and consumer preferences in this respect are shown. The current state of wine production in Poland and prospects for its growth are presented. Empirical studies have covered grape wines that are most popular among consumers, mostly wines imported from various countries of the world, and fruit wines produced by Polish wine firms, as well as fruit wines produced at home for one's own use. On the basis of the results obtained it has been stated that wines available on the Polish market are characterized by average quality, which points to the necessity of continuous monitoring of their quality (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Jarczyk A., Berdowski J.B., Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 2, WSiP, Warszawa 1999.
 2. Łazarkiewicz A., Polskie winiarstwo - pożyteczny, ale czy doceniany dział gospodarki żywnościowej, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2006, nr 3.
 3. Mosiewicz R., Wiwat wina niegronowe, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2005, nr 3.
 4. PN-96/A-79122 Wino gronowe.
 5. PN-80/A-79121 Wino owocowe.
 6. PN-90/A-79120/04 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczenie zawartości alkoholu etylowego.
 7. PN-90/A-79120/06 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie zawartości cukrów.
 8. PN-90/A-79120/05 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie zawartości ekstraktu całkowitego i bezcukrowego.
 9. PN-90/A-79120/09 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie zawartości popiołu.
 10. PN-90/A-79120/07 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie kwasowości ogólnej.
 11. PN-90/A-79120/08 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie kwasowości lotnej.
 12. PN-90/A-79120/02 Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Ocena organoleptyczna.
 13. Polkowski K., Rynek alkoholi - wódki, wina, szampany, "Hurt&Detal" 2006, nr 8 (10).
 14. Potocki K., Szanse produkcji win gronowych w Polsce z upraw krajowych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2005, nr 3.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, Dz.Urz. WE L 179 z 14 lipca 1999 r.
 16. Sandler M., Pinder R., Wine: A Scientific Exploration, Taylor&Francis, London-New York 2003.
 17. Theis G., Wino leczy Twoje zdrowie, Amber, Warszawa 2002.
 18. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. poz. 292.
 19. Zraly K., Wino: pełny wykład, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu