BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Filip Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności
Ecological Conditioning of the Quality of Food
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 781, s. 171-185, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Skażenie środowiska naturalnego, Toksykologia żywności, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Pollution, Food toxicology, Quality of food products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stan środowiska przyrodniczego ma bezpośredni wpływ na jakość surowców żywnościowych. W związku z tym żywność może być źródłem zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących potencjalnie zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Celem artykułu jest scharakteryzowanie zagrożeń żywności oraz próba określenia relacji pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego a jakością zdrowotną żywności.

The state of the natural environment affects directly the quality of food raw materials which directly or indirectly may be a source of biological and chemical threats, being potential hazards to consumer’s health. The paper is an attempt to characterize food hazards and define the relation between pollution of the natural environment and the health quality of food (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Brandys J., Toksykologia. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 3. Ćwiertniewska R., Pestycydy i ich wpływ na składniki odżywcze produktów spożywczych [w:] Wybrane zagadnienia higieny żywności, red. M. Nikonorow, PZWL, Wrocław 1979.
 4. Eichler W., Trucizny w naszym pożywieniu, PZWL, Warszawa 1989.
 5. Falandysz J., Polichlorowane bifenyle (PCBS) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocena ryzyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 6. Gibaszewska A., Ekologiczne aspekty jakości w produkcji rolniczej [w:] Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Grzybowski M., Mogilniki jako źródła zanieczyszczeń, "Ekonatura" 2005, nr 5.
 8. Jay J.M., Modern Food Microbiology, VRN, New York 1986.
 9. Kabata-Pendias A., Pendias H., Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1979.
 10. Monkiewicz J., Dynarowicz J., Jaczewski S., Madej J.A., Efekty długotrwałego podawania królikom związków metali ciężkich, "Medycyna Weterynaryjna" 1977, nr 471.
 11. Miiller G., Podstawy mikrobiologii żywności, WNT, Warszawa 1990.
 12. Nikonorow M., Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa 1979.
 13. Oberman H., Piątkiewicz A., Żakowska Z., Surowce żywnościowe pochodzenia roślinnego jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych [w:] Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produkcji żywności, Materiały konferencyjne PTTŻ OW, red. H. Oberman, Warszawa 1997.
 14. Obiedziński MW., Węgrzyn E., Borys M., Bartnikowska E., Monitoring jakości gleb, surowców rolnych i żywności w aspekcie pozostałości metali ciężkich [w:] Obieg pierwiastków w przyrodzie, Materiały z II Międzynarodowej Konferencji IOŚ, SGGW, Warszawa 1997.
 15. Rafalski H., Świtoniak T., Zawartość składników mineralnych w wybranych produktach spożywczych, Roczniki PZH 1984.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub w używkach, Dz.U. 2001 r. nr 9 poz.72; zm. Dz.U. 2001 r. nr 15 poz. 165; Dz.u.2001 r. nr 40 poz. 464; Dz.U. 2001 r. nr 73 poz. 780.
 17. Rozporządzenie UE nr 1924 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, Dz.u. UE 2006 r., OJ L404/9.
 18. Sikora T., Kołożyn-Krajewska D., Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcją żywności [w:] Ekologiczne problemy jakości wyrobów, red. W. Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 19. Smoczyński S., Amarowicz R., Chemiczne skażenie żywności, WNT, Warszawa 1988.
 20. Smoczyński S., Damicz W., Amarowicz R., Chemiczne aspekty higieny żywności, PWN, Warszawa 1986.
 21. Szteke B., Zanieczyszczenia chemiczne żywności, "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 8-9.
 22. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności i żywienia, Dz.U. nr 171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu