BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluska Katarzyna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych
The Opportunities and Threats of Globalisation with Reference to Foreign Direct Investment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 36-47, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Globalization, Foreign investment, Direct investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka w swojej pracy opisuje proces globalizacji oraz przedstawia najważniejsze argumenty jej zwolenników i przeciwników. Omawia także kierunki inwestycji zagranicznych jako jednych z głównych symptomów procesów globalizacji.

For a long time now we have been seeing increased interest in globalisation. This is shown by numerous publications, press interviews, current affairs and documentary programmes and academic papers. There are also the opinions and attitudes of the people involved and interested in this issue. After all, the supporters and detractors of globalisation are numerous. There is a trend for people taking part in public debate to declare themselves either for or against the liberalisation of trade, to assess the strategic moves of financial corporations, or to perceive the benefits of insurance company mergers, the latest foreign investments and bank mergers. In their observations on the progress of technology, science and computerisation, the ever-swifter transfer of information, rising unemployment and the ever-worsening state of the natural environment, they are trying to find the causes of the many economic and financial crises and at the same time stake out their role and place in the : contemporary world. This paper describes globalisation and presents the most important arguments of its supporters and detractors. It also discusses foreign direct investment as one of the major symptoms of the globalisation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowski L., Dziworska K., Górczyńska A., Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie pomorskim [w:] Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 2. Dziworska K. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce-próba oceny [w:] Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, pod red. H. Henzel, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 3. Garlińska G., Umieć wykorzystać szansę... Inwestycje zagraniczne, "Nowe Życie Gospodarcze", 6 maja 2001.
 4. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996.
 5. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1998.
 6. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (1990-1999) [w:] Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 7. Kisiel-Łowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 8. Levy D., International Production and Sourcing: Trends and Issues, "STI Review" 1993, No. 13.
 9. Liberska B., Globalizacja -próba racjonalnego podejścia, "Nowe Życie Gospodarcze", 28 stycznia 2001, nr 2/294.
 10. Ostrowska E., Globalizacja ryzyka w procesach inwestycyjnych [w:] Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, pod red. H. Henzel, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 11. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 12. Współczesny bank, pod red. W.L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu