BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowik Urszula (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych
The Land and Mortgage Register:Present and Future
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 65-74, bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe
Użytkowanie wieczyste, Księgi wieczyste, Obrót nieruchomościami
Long-term lease, Land registers, Real estate transactions
Uwagi
summ.
Abstrakt
System ksiąg wieczystych jest czynnikiem kształtującym prawidłowo funkcjonujący rynek obrotu nieruchomościami, oraz rozwój i wzrost sektora bankowego obsługującego rynek nieruchomości. W artykule przedstawiono krótki opis historyczny systemu ksiąg wieczystych i jego głównych elementów. Zwrócono uwagę na fakt, że rozwijający się rynek nieruchomości powoduje konieczność ciągłego reformowania i modyfikowania systemu ksiąg wieczystych.

The land and mortgage register system is one of the factors shaping the efficiency of turnover in real estate and the development and growth of the banking sector servicing it. In Poland, the system began in the Middle Ages and the changes that took place at that time led to the development of the institution as it is now. The demands presented by a growing real estate market mean that the system must be continually reformed and modified. It must also be adapted to the expectations of the economy and to the possibilities afforded by technological advances. Here, though, one comes up against at least two barriers: legal-organisational obstructions, and, presenting a decidedly sterner challenge, a lack of financial resources. This article provides a brief outline history of the land and mortgage register system covering its basic components. Much more importantly, perhaps, it looks at the direction further reform of the system is likely to take. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dekret z dnia 11 października 1946 r. Prawo o księgach wieczystych (Dz.U. nr 57, póz. 320 i z 1950 r. nr 38, poz. 349).
  2. Kołodziejska G., Seminarium zorganizowane przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2001.
  3. Materiały Kancelarii Sejmu RP, projekty ustaw.
  4. Piasecki K., Księgi wieczyste i hipoteka, Bydgoszcz 1996.
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U. nr 11, poz. 67 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem l stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz.U. nr 28, poz. 141).
  6. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, póz. 147 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu