BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego
The Economic and Social Consequences of Public Debt
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 635, s. 5-25, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Finanse publiczne, Badanie zjawisk ekonomicznych, Deficyt budżetowy, Równoważność ricardiańska
Public debt, Economic literature analysis, Public finance, Economic phenomenon research, Budget deficit, Ricardian equivalence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Brak do tej pory jednolitego stanowiska na temat wpływu długu publicznego na gospodarkę. W artykule omówiono dwa podejścia w tej kwestii: "konwencjonalne", czyli keynesowskie w krótkim i klasycznie długim okresie; oraz oparte na teorii neutralności długu publicznego.

This article presents the most frequently cited views on the consequences of public debt, i.e., so-called conventional views as well as "Ricardian equivalence". As far as the conventional views are concerned, the author presents two opposing positions, namely the Keynesian one in the short term and the Classical one in the long term. According to the former approach, increasing the budget deficit and public debt is not harmful to the economy. Indeed, it even brings benefits, particularly in a situation where production capacities are not fully used. The advocates of the Classical approach, on the other hand, regard the achievement of a balanced budget and limiting public debt as absolute necessities, as they have a negative impact on the economy, particularly due to the crowing out effect and the excessive burden placed on future generations."Ricardian equivalence", in turn, speaks of the neutrality of public debt, which means that it is not important what type of economic policy is pursued by the government, as it will not affect the level of current consumption, the rate of capital accumulation or the rate of economic growth. The author discusses the chief arguments for and against the views endorsed by the various schools. She also presents the results of empirical research on the impact of budget deficits and public debt on key macroeconomic variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball L., Mankiw N.G., What Do Budget Deficits Do? [w:] Budget Deficits and Debt: Issues and Options, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Cansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 31-September 2,1995.
 2. Barro R. Are Government Bonds Net Wealth?, "Journal of Political Economy" 82, November/December 1974.
 3. Barro R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Bernheim D., A Neoclassical Perspective on Budget Deficits," Journal of Economic Perspectives", Vol. 3, No. 2, Spring 1989.
 6. Boskin M., Concepts and Measures of Federal Deficit and Debt and Their Impact on Economic Activity [w:] The Economics of Public Debt. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association at Stanford, California, New York: St. Martin`s Press, ed. K.J. Arrow i M. Boskin.
 7. Buiter W.H., A-Guide to Public Sector Debt and Deficits, "Economic Policy. An European Forum", November 1985, No. 1.
 8. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 9. Elmendorf D.W., Mankiw N.G., Government Debt, NBER Working Paper No. W6470, March, 1998.
 10. Fallenbuchl Z.M., Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 11. Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, SGH, Studia Finansowo-Bankowe, Poltext, Warszawa 1994.
 12. Feldstein M., The Budget and Trade Deficits Aren`t Realty Twins, NBER Working Paper No. W3966, January, 1992.
 13. Feldstein M., Overview Panelist [w:] Budget Deficits and Debt: Issues and Options, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Cansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 31-September 2, 1995.
 14. Fischer S., The Role of Macroeconomic Factors in Growth, NBER Working Paper, No. W4565, December 1993.
 15. Hall E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 16. Kamerschen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 17. Kwella E., Teoria makroekonomii. Zarys wykładu, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 18. Mankiw N.G. i Elmendorf D. W, Government Debt, NBER Working Paper No. W6470, March 1998.
 19. Markiewicz M., Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację (cz. I), "Bank i Kredyt", październik 1998 oraz listopad 1998 (cz. II).
 20. Musgraye R. A., Musgrave P., Public Finance in Theory and Practice, New York 1984.
 21. Nicoletti G., Private Consumption, Inflation and the «Debt Neutrality Hypothesis»: The Case of Eight OECD Countries, "OECD Economics and Statistics Department Working Papers", No. 50,1988.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 23. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 24. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 25. Sargen T.J., Wallace N., Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis, "Quarterly Review", Fall 1981.
 26. Stevenson A., Muscatelli V, Gregory M., Macroeconomic Theory and Stabilization Policy, Philip Allan/ Barnes & Noble Books, Glasgow and Oxford 1988.
 27. Wojtyna A., Budget Deficits. Some Lessons from Western Experience [w:] Transformation Process in Eastern Europe- Challenges for Socio-Economic Theory, Cracow Academy of Economics - Frie-drich Ebert Foundation, "Seminar Papers" No. 11, April 24,1992.
 28. Yellen J.L., Symposium on the Budget Deficit, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 3, No. 2, Spring 1989.
 29. Ziółkowska W, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu