BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Janusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty procesów integracyjnych
Economic Aspects of Integration Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 635, s. 27-42, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Koncepcje integracji Europy, Teoria ekonomii
Economic integration, Concepts of European integration, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W piśmiennictwie ekonomicznym dominuje pogląd, że "integracja stanowi długotrwały proces tworzenia jednolitej struktury gospodarczej w obrębie pewnej grupy krajów". W artykule omówiono cele, zasady i mechanizmy integracji gospodarczej. Przedstawiono teorię integracji według B. Ballasy, J. Tinbergena i J. Vinera .

The aim of this article is to present the general mechanism of the processes of integration as well as to determine factors that are essential to ensuring that the integrated economic system functions effectively. Furthermore, the author presents the potential costs and benefits associated with these processes from a static and dynamic perspective. He also analyses models, mechanisms, forms, goals and rules of International economic integration.Different research trends in the theory of integration constitute the theoretical basis for the author's deliberations in this article. The issues discussed in the article have very broad applicability, especially in the context of increasing tendencies towards European and global integration seen in recent years, as well as Poland and other Central and Eastern European countries' aspirations towards European Union membership. (originalal abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen&Unwin, London 1962.
 2. Balassa B., Trade Creation and Diversion in the European Common Market. An Appraisal of the Evidence [w:] European Economic Integration, North Holland, Amsterdam 1975.
 3. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 4. Doliwa-Klepacki Z.M., Wspólnoty europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Temida 2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1993.
 5. The Economics of 1992, ed. by M.Emerson and others, The EC Commission's Assessments of the Economics Effects of Completing the Internal Market, Oxford University Press, New York 1989.
 6. El-Agraa A.M., The Theory and Measurement of International Economic Integration, MacMillan Press Ltd., London 1989.
 7. Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski, pod red. A. Zielińskiej-Głębockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 8. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 9. Lis S., Miklaszewski S., Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, Secesja, Kraków 1993.
 10. Lis S., Miklaszewski S., Procesy międzynarodowej integracji regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 11. Marchal A., L'integration territoriale, Rececil Sirey, Paris 1965.
 12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 1999.
 13. Miklaszewski S., Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii "i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 99, Kraków 1991.
 14. Molle W., The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy; Dartmouth Publishing Company Ltd., Aldershot 1990.
 15. Pelkmans J., The Process of Economic Integration, The Gruyter, Tilbourg 1975.
 16. Finder J., Problems of European Integration [w:] Economic Integration. Worldwide, Regional, Sectoral, Allen&Unwin, London 1978.
 17. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1994.
 18. Stepniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 19. Tinbergen J., International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam 1954.
 20. Truman E.M., The Effects of European Economic Integration on the Production and Trade of Manufactured Products [w:] Economic Integration. Worldwide, Regional, Sectoral, Allen&Unwin, London 1978.
 21. Viner J., The Customs Union Issue (tekst z roku 1950, opublikowany m.in. w zbiorze: International Economic Integration, ed. by P. Robson), Allen&Unwin, London 1972.
 22. Williamson J., Bottrill A., The Impact of Customs Unions on Trade and Manufactures [w:] The Economics of Integration, A Book of Readings, Allen&Unwin, London 1973.
 23. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa l999.
 24. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu