BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania kulturowe jako czynnik kształtujący konsumpcję gospodarstw domowych
Cultural Backgrounds as a Factor Influencing Household Consumption
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 621, s. 5-12, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Wzorce konsumpcji, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Kulturowe uwarunkowania
Consumption, Households, Consumption patterns, Economic literature analysis, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Okres ekonomicznej transformacji i oczekiwanego wstąpienia Polski do UE spowodował zmiany w standardach życia społeczeństwa zarówno w zakresie konsumpcji jak i społecznego życia kulturowego. W pracy przedstawiono znaczenie czynnika kulturowego w kształtowaniu konsumpcji polskich gospodarstw domowych.

The period of economic transformation including Poland's expected integration into the EU, have become the determinants of the society's living standards not only in the area of consumption but also in the area of social cultural life. The perspectives of admitting Poland into EU structures have exerted its mark on the consumption patterns of Poles with respect to consumables. The penetration of cultural values of ways of spending spare limes, possibilities of consumptive education through the watching of TV, tourist travels abroad, or the Internet determine to greater extent the level and pattern of consumption of contemporary Polish households. The aim of the paper was to identify cultural factors that are capable of influencing consumption patterns of households. The analysis covered such factors as national, local and family customs and traditions; imitation and ostentatious effects; consumer education as well as the length of free time and how it is spent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Dąbrowska A., Edukacja konsumencka jako czynnik wzmacniający pozycję konsumenta na wybranych rynkach usług [w:] Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, SGGW, Warszawa 1998.
 2. Budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
 3. Burgiel A., Psychospołeczne prawidłowości zachowania się konsumentów [w:] Rynkowe zachowania konsumentów, pod red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 4. Bywalec C., Czas wolny, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 51/52.
 5. Bywalec C, Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 6. Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 7. Drab A., Typologie czynników zachowań konsumpcyjnych, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1989, nr 114.
 8. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź 1994.
 9. Hodoly A., Zarys ekonomiki spożycia, AE w Katowicach, Katowice 1975.
 10. Jeżewska M., Kulturowe i religijne uwarunkowania wzorów żywieniowych, "Gospodarstwo Domowe" 1991, nr 1.
 11. Kieżel E., Determinanty i wzory wykorzystania czasu wolnego jako podstawa modelowania [w:] Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, pod red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 1991.
 12. Kramer J., Procesy konsumpcji i ich uwarunkowania (aspekty teoretyczne i metodyczne), Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1989, nr 114.
 13. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H., Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
 14. Narojek L., Społeczno-kulturowe uwarunkowania żywienia, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1992, nr l.
 15. Pszczółkowska D., Konsument pierwszy w Unii, "Gazeta Wyborcza" z 14 III 2001.
 16. Religious Customs and Nutrition [w:] Encyclopedia of Food Science, ed. by M.S. Peterson, A.H. Johnson, Avi Pub. Co., Westport 1978.
 17. Rosołowicz Ł., Kultura a decyzje nabywcy, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 2.
 18. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 19. Sojkin B., Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, AE w Poznaniu, Poznań 1994, nr 135.
 20. Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, pod red. M. Pohorillego, PWE, Warszawa 1982.
 21. Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1977.
 22. Zielińska Z., Edukacja konsumenta jako czynnik kształtowania racjonalnych postaw w procesie podejmowania decyzji nabywczych na polskim rynku żywnościowym [w:] Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, SGGW, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu