BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki
Human Capital as a Determinant of Innovation in an Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 786, s. 69-83, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Procesy innowacyjne, Kapitał ludzki, Rozwój kapitału ludzkiego
Innovation economy, Innovation processes, Human capital, Development of human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia kapitału ludzkiego jako czynnika determinującego poziom innowacyjności gospodarki. Poddano zatem analizie przebieg procesu innowacyjnego, zidentyfikowano czynniki wpływające na poszczególne jego etapy i na ich tle przedstawiono rolę kapitału ludzkiego w działalności innowacyjnej. Następnie wskazane zostały komponenty kapitału ludzkiego istotne dla podnoszenia zdolności innowacyjnej podmiotów gospodarczych. Przeprowadzone badania zmierzają do udowodnienia tezy, że stymulowanie innowacyjności gospodarki wymaga odpowiedniego zaprogramowania procesu inwestycji w kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem jego aspektów jakościowych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to identify the importance of human capital as a factor determining the level of innovation in an economy. The author analyses the course of the innovation process, identifies the factors influencing the various stages of this process, and, on this basis, presents the role of human capital in innovative activity. The conducted analyses show that human capital is a key determinant of innovation in an economy, and is crucial in launching and efficiently implementing all innovative undertakings. The author also identifies the components of human capital significant for raising the innovative capacity of economic entities. For the growing complexity of the latest technological solutions, the rate of their implementation, and the institutionalisation of research and development work, mean that if processes of innovation are to be efficient, it is necessary to carry out investment in human capital with the aim of developing its relevant qualitative features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T. [2004], O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030, Wrocław.
 2. Borkowski T., Marcinkowski A. [2004], Społeczno-psychologiczne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 3. Burak J. [2005], Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 4. Chmielecka E. [2004], Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1(23).
 5. Domański S.R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 6. Francik A. [2003], Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 7. Gomułka S. [ 1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 8. Kline S.J., Rosenberg N., An Overviev of Innovation [w:] The Positive Sum Strategy, red. R. Landau, N. Rosenberg, The National Academy Press, Washington 1986.
 9. Kultys J. [2006], Znaczenie wiedzy w modelach firmy [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński.
 10. Kuznets S. [1959], Six Lectures on Economic Growth, Free Press, Chicago.
 11. Martin M. [2005], Czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 12. Negocjacje w transferze technologii [2004], PARP, Warszawa.
 13. Piałucha M., Siuta B. [2001], Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych [1999], KBN/OECD, Warszawa.
 15. Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 16. Popławski W. [1995], Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 17. Przedpełski R., Kroc J. [2005], Jeszcze o innowacyjności, „Gazeta Bankowa”, 11-17 lipca.
 18. Sonntag K. [2005], Między konserwatyzmem a innowacyjnością. Jaka jest polityka edukacyjna?, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 10.
 19. Wach S. [2005], Pomysły na biznes, „Personel”, nr 8.
 20. Wiśniewska J. [2005], Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
 21. Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 22. Zajączkowski M. |2003], Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin.
 23. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi [2001], red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu