BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce
Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 786, s. 101-122, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia strukturalne, Zmiany technologiczne, Rynek pracy, Struktura zatrudnienia, Badania i rozwój (B+R)
Systemic transformation, Structural transformation, Technological change, Labour market, Employment structure, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian poziomu i struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce na tle zachodzących w niej przemian w zakresie struktury wytwarzania oraz modernizacji aparatu wytwórczego i asortymentu. Autorzy dążą do uprawdopodobnienia hipotezy, że z punktu widzenia potrzeb rynku pracy restrukturyzacja gospodarki Polski po 1989 r. nie przebiegała w sposób optymalny, przyczyniając się do wysokiego poziomu bezrobocia oraz marnotrawstwa kapitału ludzkiego. (...) Dążąc do uzasadnienia tego poglądu, autorzy porównują tendencje w zakresie aktywności ekonomicznej ludności i struktury tworzenia produktu społecznego w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Analizy opierają się na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i OECD. (fragment tekstu)

The aim of this article is to analyse changes in the level and structure of employment in the Polish economy against the background of changes in the structure of production and modernisation of the product range and production infrastructure. The authors attempt to prove the hypothesis that, from the point of view of labour market needs, the restructuring of the Polish economy after 1989 was not optimal and contributed to permanently high levels of unemployment. To this end, the authors compare trends in regard to the economic activity of the population and the structure of creating social product in Poland, other European Union countries, and the United States, on the basis of statistical data from the Central Office of Statistics, Eurostat and the OECD. The conducted analysis shows that the restructuring of the Polish economy did not take place harmoniously: the process of reducing the share of obsolete branches of the economy was more rapid than the development of branches based on modern technologies. The effect of this was not only falling employment in industry, but also an increase in the import-intensity of the economy, leading to a rise in unemployment. The main requirement for overcoming these trends seems to be the development of the R&D sphere, particularly in the private sector. This would catalyse the expansion of high-tech industries and would enable the human capital potential of the Polish economy to be used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat Yearbook 2004 [2004], Eurostat, Luxembourg.
 2. Kabaj M. [2002], Dezaktywacja Polski. 10 milionów biernych zawodowo?, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 3. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista”, nr 1.
 4. Nauka i technika w 2002 roku [2004], Warszawa, GUS.
 5. Nauka i technika w 2003 roku [2005], Warszawa, GUS.
 6. Nauka i technika w 2005 roku [2006], Warszawa, GUS.
 7. Nauka i technika w liczbach 1998-2002 [2004], Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 8. Lipowski A. [1994], Przemiany strukturalne, Semper, Warszawa.
 9. Macias J. [2006], Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 10. OECD Employment Outlook [2005], OECD, Paris.
 11. OECD in Figures 2006-2007 [2006], OECD, Paris.
 12. Rocznik statystyczny RP 2006 [1991-2006], Warszawa, GUS.
 13. Socha M., Sztanderska U. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 14. Statistic in Focus, Science and Technology 9-10 [2004], Eurostat, Luxembourg.
 15. Sztanderska U. [2001a], Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (1), „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 21.
 16. Sztanderska U. [2001b], Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (2), „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 22.
 17. Turowski K. [2006], Sektor wysokiej techniki jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego - implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Zakrzewski W. [2002], Transformacja zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu