BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji oraz jego determinanty w latach 2003-2004
Participation of Poles in Sport and Recreation and Its Determinants in the Years 2003-2004
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 788, s. 23-38, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Czas wolny, Gospodarowanie czasem, Analiza danych statystycznych, Aktywność fizyczna
Sport, Leisure time, Time economizing, Statistical data analysis, Physical activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono udział Polaków w sporcie i rekreacji w latach 2003-2004. Problematyka ta została poruszona ze względu na rolę jaką aktywność fizyczna może odegrać w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego. Badanie zostało oparte na danych wtórnych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Budżet czasu ludności 1.06.2003-31.05.2004”. Analizę przeprowadzono z podziałem na czynnych i biernych (widzów) uczestników w sporcie i rekreacji. Czynnikami które miały wpływ na uczestnictwo w sporcie były: aktywność w pracy, charakter pracy, a także wykształcenie i wiek.

In this article, the author discusses the participation of Poles in sport and recreation in the years 2003-2004. The issue is raised because of the role such participation may play in shaping the quality of human capital. The author’s study is based on secondary data published by the Central Statistical Office in an report on free time - Time Use Survey 1.06.2003-31.05.2004. An analysis was performed of the breakdown of active and passive (spectator) participation in sport and recreation. The results show that in the analysed period only 26% of Poles were active in sports and recreation, and only 1% took part in sporting events. The factors which influenced participation in sports were: activeness at work, the nature of work, as well as education and age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bucher Ch.A., Recreation for Today’s Society, Prentice Hall, New Yersey 1984.
  2. Budżet czasu ludności 1.06.2003-31.05.2004, GUS, Warszawa 2005.
  3. Budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
  4. Gratton Ch., Taylor P., Economics of Sport and Recreation, Spon Press, London-New York 2001.
  5. How Europeans Spend Their Time. Everyday Life of Women and Men, European Communities, Luxembourg 2004.
  6. Kultura fizyczna w latach 1990-1998, GUS, Warszawa 1999.
  7. Marciszewska B., Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, AWF w Gdańsku, Gdańsk 1999.
  8. Winiarski R.W., Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 1991.
  9. Winiarski R.W, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu