BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie
Conditions for the Development of Ethnic Tourism in Krakow
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 788, s. 57-74, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka etniczna, Turystyka, Rozwój turystyki, Analiza ruchu turystycznego, Dziedzictwo kulturowe, Turystyka kulturowa
Ethnic tourism, Tourism, Tourism development, Analysis of tourist movement, Cultural heritage, Cultural tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie. Jej rozwój może przynieść konkretne korzyści gospodarcze, społeczne, kulturalne i naukowe, a nawet polityczne konsekwencje. W związku z tym autorka definiuje istotę tego rodzaju podróży i prezentuje bardziej istotne czynniki, które mogą przyciągnąć takich turystów do Krakowa. Czynniki te są istotnym, choć niewystarczającym warunkiem dla rozwoju tej formy turystyki. Dlatego też zanalizowano zachowania tych turystów w Krakowie (na podstawie badań ruchu turystycznego przeprowadzonego w 2005 r. pod patronatem Małopolskiej Organizacji Turystycznej). Określono silne i słabe punkty, co miasto ma do zaoferowania turystom etnicznym wskazując niezbędne zmiany na tym rynku.

In this article, the author attempts to identify possible ways of increasing ethnic tourism in Kraków, since its development may bring specific economic benefits and have numerous social, cultural, scientific, and even political consequences. Consequently, the author defines the essence of this type of travel and presents the more important factors that may attract such tourists (the Polish Diaspora, and Jewish and German-speaking tourists) to Krakow. These factors are an essential, albeit insufficient condition to develop this form of tourism. It is necessary to manage these factors appropriately and create conditions to encourage ethnic guests to stay in the city, which involves studying their needs, tastes, preferences and inclinations. Hence, the author analyses the behaviour of these kinds of tourists in Krakow (on the basis of studies of tourist traffic carried out in 2005 under the auspices of the Małopolska Tourism Organisation). She thus identifies the strong and weak points of what the city has to offer ethnic tourists and suggests necessary changes in its marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski J., Jesteśmy w Krakowie, Interpress, Warszawa 1973.
 2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2005 roku. Raport końcowy, zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, pod kierunkiem K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2005, www.mit.malopolski.pl/index,a,b,c,16.html, 13.06.2006.
 3. Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Wydaw-nictwo Literackie, Kraków 1984.
 4. Buszko J., Historia Polski 1864-1948, PWN, Warszawa 1986.
 5. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
 6. Jagusiewicz A., Atrakcyjność kulturowa Polski dla turystyki etnicznej, „Problemy Turystyki” 1990, nr 1-2.
 7. Jagusiewicz A., Środowisko kulturowe Polski w aspekcie turystyki zagranicznej, „Biuletyn Informacyjny” nr 4(90), Instytut Turystyki, Warszawa 1989.
 8. Kraskiewicz K., Turystyka etniczna Polaków, „Problemy Turystyki” 1990, nr 1-2(47-48).
 9. Legutko-Ołownia A., Krakowski Kazimierz. Miasto rozstań i powrotów, Bezdroża, Kraków 2004.
 10. Małecki J.M., Historia Krakowa dla każdego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 11. Mancewicz S., Czego Goethe szukał w Krakowie?, http://turystyka.gazeta.pl, 30.03.2006.
 12. Murzyn M.A., Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenia rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.
 13. Orlicka U., Kraków w 3 dni, Muza, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu