BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Major Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu
Comparing Selected Methods of Multi-Criterion Assessment of Design Quality
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 790, s. 121-139, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Jakość typu, Macierze, Zarządzanie jakością, Analiza taksonomiczna
Design quality, Matrix, Quality management, Taxonomic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza porównawcza dwóch metod porządkowania obiektów. W pierwszej z nich (nazwijmy ją metodą opartą na syntetycznej addytywnej charakterystyce jakości), wykorzystuje się syntetyczną addytywną charakterystykę jakości postaci: q i = j = 1 k q i j w j gdzie `q_{ij}` unormowana charakterystyka produktu `A_{i}` ze względu na zmianę diagnostyczną `X_{j}`, `w_{j}` współczynnik wagowy przypisany zmiennej `X_{j}` w ten sposób, że: j = 1 k w j = 1 Druga spośród analizowanych metod występuje pod nazwą MAPPAC, co stanowi skrót od Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Action and Criterion Comparisons. Metoda ta jest pochodną prac zapoczątkowanych przez B. Roya w latach 1966-82, dotyczących rankingów złożonych występujących pod nazwą Electre I-IV. Opisano różnice i podobieństwa między algorytmami stosowanymi w badanych metodach. Zaproponowano również nową, alternatywną metodę postępowania przy organizowaniu obiektów metodą MAPPAC.

The aim of this research was to comparatively analyse two selected methods of multicriterion analysis of design quality. The first of these (given the working title of "a method based on a synthetic additive characteristic of quality") makes use of a synthetic additive characteristic of quality in the form: q i = j = 1 k q i j w j where `q_{ij}` is the normalised characteristic of product `A_{i}` due to diagnostic variable `X_{j}`, `w_{j}`, is a weighting coefficient attributed to variable `X_{j}` such that j = 1 k w j = 1 The second of the analysed methods is known as MAPPAC, which stands for: Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Action and Criterion Comparisons. This method derives from work begun by B. Roy in 1966-82 concerning complex rankings called Electre I-IV. In the article, the author describes the differences and similarities between the algorithms used in the studied methods. He also proposes a new alternative method of proceeding when organising objects using the MAPPAC method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  2. Iwasiewicz A. [2003], Ocena jakości typu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 643.
  3. Nykowski I. [2001], O rankingach skończonego zbioru obiektów ocenianych wielokryterialnie, Rector’s Lectures No. 49, AE w Krakowie, Kraków.
  4. Saaty T.L. [1980], The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
  5. Saaty T.L. [1990], How to Make a Decision: The Analitic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research”, vol. 48.
  6. Saaty T.L. [1994], Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analitic Hierarchy Process, RWS Publications, Pitsburg, PA.
  7. Stefanów P. [2002], Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu, Badania statutowe, umowa nr 95/KS/4/2002/S, AE w Krakowie, Kraków.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu