BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD
Assessment of Costs in the Process of Creating Design Quality Using the Quality Function Deployment Method
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 790, s. 141-150, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktu, Jakość typu, Zarządzanie jakością, Metoda QFD (Quality Function Deployment)
Product quality, Design quality, Quality management, Quality Function Deployment (QFD) method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koszty ponoszone przez konsumentów związane z zakupem i użytkowaniem produktu zależą od wielu czynników, m.in. od jakości produktów. Jakość jest kreowana już na etapie projektowania wyboru i procesów służących do jego wytworzenia lub dalszej obsługi. Powoduje to konieczność zwrócenia uwagi na koszty projektu wyboru, jego prototypu, jak również koszty wytworzenia jednostki produktu przeznaczonego do realizacji w procesie produkcyjnym. Przedstawiono metodologię używając metody Quality Function Deployment QFD (Rozwijanie funkcji jakości), która została rozwinięta w Japonii do tworzenia wysokiej jakości projektu. Następnie zaprezentowano kalkulację jednostkową kosztów jakości typu butów ochronnych.

The costs borne by consumers in regard to the purchase and use of a product depend on a series of factors, including the quality of the product. Quality is already created at the product design stage and at the stage of processes whose purpose it is to create or further service the product. This makes it necessary to pay close attention to costs of the product design, its prototype, and also costs of creating a unit of the product destined for production. In this article, the author presents a methodology using the Quality Function Deployment (QFD) method developed in Japan for creating design quality. Next, he presents a matrix of the costs of creating individual technical parameters whose purpose is to assess the total unit cost of the design. He illustrates the presented methodology with an example of a design for protective footwear. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.A. [2002], Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
  2. Hamrol A., Mantura W. [1999], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
  3. Iwasiewicz A. [1990], Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A. [1996], Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, SKwP, Warszawa.
  5. Juran J.M., Gryna F.M. [1993], Quality Planing and Analysis. From Product Development to Use, 3 ed., McGraw-Hill, New York.
  6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. [2004], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
  7. Nowak W.A. [1996], Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 34.
  8. Nowak W.A. [1997], Rachunkowość a zarządzanie jakością, „Rachunkowość”, nr 62.
  9. PN-ISO 8402. 1996. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.
  10. Stobiecka J. [1997], Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 494.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu