BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Gorzelny-Plesińska Julia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej
The Situation of Women on the Labour Market in Poland and Other European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 793, s. 29-51, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie kobiet, Dyskryminacja kobiet, Płace kobiet
Labour market, Women employment, Women's discrimination, Women's salaries
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Poglądy na temat aktywnych zawodowo kobiet są spolaryzowane. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach trwa dyskusja nad problemem dyskryminacji kobiet. Są one bardziej zagrożone bezrobociem i pomimo wyższego poziomu wykształcenia z reguły zarabiają mniej, zajmując podobne do mężczyzn stanowiska; dużo rzadziej też zajmują wysokie stanowiska. Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji na europejskim rynku pracy. W rozważaniach skoncentrowano się na polskim rynku pracy, przedstawiając go jednak na tle innych krajów unijnych. (fragment tekstu)

Work is a source of economic independence for women, providing security and enabling social and individual development. The problem of the occupational position of women is currently being addressed due to the rise in unemployment among women in recent decades. This article is a description and a statistical analysis of the situation of women in Poland and other European Union countries. In the first part of the article, the authors discuss the development of the labour market in Poland, its character, size and structure, according to various criteria. In the second part, the authors focus on the characteristics of the EU labour market. They address an issue connected with entrepreneurship and present a programme for combating unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 2015, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Adnett N., European Labour Markets: Analysis and Policy, Addison Wesley Longman Limited, London 1996.
 2. Bakonyi J., Rynek pracy Unii Europejskiej w rozszerzonym składzie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1995.
 3. Benassi M.P., Women’s Earnings in the EU [w:] Statistics in Focus, Population and Social Conditions 3-6, Eurostat, Luxembourg 1999.
 4. Borta J., Równość traktowania i równość szans kobiet w pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 7.
 5. Ionescu D., Women’s Entrepreneurship, Proceedings of the Conference held on Brijuni, Croatia 1999.
 6. Jahns H., Pozycja kobiety na europejskim rynku pracy, „Wspólnoty Europejskie” 1998, nr 5(81).
 7. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 8. Kołaczek B., Kobiety na rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Polityka Społeczna” 2001, nr 2.
 9. Kryńska E., Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 1-2.
 10. Kryńska E., Opinie o przyczynach bezrobocia, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1998.
 11. Kurzynowski A., Aktywność zawodowa kobiet a rodzina, Raport IPiSS, z. 7, Warszawa 1995.
 12. Labour Force Survey, Yearbook of Labour Statistic 2004, Eurostat, Geneva 2005.
 13. Lisowska E., Przedsiębiorczość kobiet w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
 14. Miluska J., Kultura jako wyznacznik pozycji zawodowej kobiet, „Rynek Pracy” 1998, nr 9.
 15. Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2001.
 16. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2005.
 17. Sytuacja kobiet na rynku pracy. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, red. A. Nehring, Oficyna Wydawnicza Obrys, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu