BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączka Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy
Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 789, s. 21-38, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość społeczna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Strategia lizbońska, Rynek pracy, Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności
Social value, Economic and political integration of Europe, Lisbon Strategy, Labour market, Unemployment, Activity rate of population
Uwagi
summ.
Abstrakt
Europejska polityka zatrudnienia jest stosunkowo nową dziedziną koordynowaną przez Unię Europejską. Wyciągając wnioski z pięcioletnich doświadczeń w realizacji strategii lizbońskiej, Rada Europejska podczas marcowego szczytu 2006 r. postanowiła, że nowym celem będą zatrudnienie i wzrost gospodarczy, propagowane z poszanowaniem zasad strategii trwałego rozwoju i osiągane dzięki większej mobilizacji zasobów krajowych i wspólnotowych, gdyż obserwuje się wyraźnie duże opóźnienia w tym zakresie. Przedstawiono charakterystykę rynku pracy UE, a także dysproporcje w rozszerzeniu Unii.

A major determinant of European integration processes is globalisation and its challenges. In accordance with the document adopted in Lisbon in 2000, by 2010 the EU was to become the most competitive and dynamic economy in the world, capable of long-term growth and able to create a greater number of better quality jobs whilst preserving European social values and protecting the environment. Unfortunately, the five years of imple-menting the Lisbon Strategy ended in fiasco, which is why, at a meeting of the Council of the European Union on 22-23 March 2006 in Brussels, a "Renewed Lisbon Strategy focusing on economic growth and employment" was adopted. Within the framework of this new strategy, EU leaders set some ambitious new goals. The key to success is to be: the creation of a knowledge-based economy, the elimination of all barriers to cooperation between European Union countries, the promotion of environmentally-friendly technologies, and more flexible regulation of the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat, Młodzi Polacy bez pracy, „Gazeta Wyborcza", 3-4 września 2005.
 2. Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, IPiSS, Warszawa 2005.
 3. Kok W., Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report for a High-Level Group, 2004.
 4. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2002.
 5. Mączka L., Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 709, Kraków 2006.
 6. Mączka L., Strategia lizbońska a wykorzystanie zasobów siły roboczej. Wydawnictwo Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, vol. XLIII/1. Kraków 2004.
 7. Posiedzenie Rady Europejskiej, Fundacja Bruksela, marzec 2006, www-p@org.pl.
 8. Raport Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_papers/2006/ocp24en.pdf.
 9. Ryfkin J., Europejskie marzenia, Nadir, Warszawa 2005.
 10. Słojewska A., Wyrwać Europę z marazmu, „Rzeczpospolita” 22 marca 2005.
 11. Sulmicka M., Realizacja strategii lizbońskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu