BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Golik Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 789, s. 39-52, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polska w UE, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Rynek żywności, Analiza kosztów i korzyści (AKK)
Poland's economic integration with the EU, Poland in EU, Rural areas, Agriculture, Food market, Cost-benefit analysis (CBA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Członkostwo Polski w Unii stwarza potrzebę rachunku kosztów i korzyści w różnych obszarach ich występowania. Jednym ze szczególnych obszarów jest rolnictwo i sektor żywnościowy. Celem badań jest przedstawienie metodologii oceny ekonomiczno-społecznej opłacalności integracji Polski w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich. Przeprowadzone badanie obejmowało lata 2004-2013, a do oceny zastosowano metodę cost-benefit analysis (CBA), czyli metodę analizy kosztów i korzyści (AKK).

In this article, the authors tackle the problem of the methodology used to assess the socio-economic benefits of Poland's integration in regard to agriculture and rural areas. In order to assess these benefits, the cost4jenefit analysis (CBA) method was used. This research method enables one to isolate the direct and indirect (external) costs and benefits for Poland arising from European integration in regard to agriculture and rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkiewicz H., Wsparcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej po akcesji z Unią Europejską [w:] Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii, red. S. Urban, Prace naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005,nr 1070.
  2. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii. Prezentacja wyników polskich ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
  3. Mickiewicz R, Pierwsze efekty integracji Polski z Unią w sektorze rolnym [w]: Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii. Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1070, Wrocław 2005.
  4. Mickiewicz R, Trojanowski Z., Uwarunkowania agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Sytuacja agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1015, Wrocław 2004.
  5. Prusek A., Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej. Referat na konferencję w Opolu w 2006 r. (maszynopis).
  6. Rowiński .1., Koszty i korzyści członkowstwa w Unii ( rolnictwo) [w:] Korzyści i koszty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - raport z badań. Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2003.
  7. Siekierski i.. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2002.
  8. Skórnicki H., Fundusze przedakcesyjne - Sapard, FAPA, Warszawa 2000.
  9. Stefańska A., Rząd ratuje unijne dotacje, „Rzeczpospolita" 2006, nr 164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu