BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce
Macroeconomic Factors Governing the Housing Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 5-18, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Rynek mieszkaniowy, Obrót nieruchomościami, Sytuacja gospodarcza
Real estate market, Housing market, Real estate trade, Economic situation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano polski rynek nieruchomości mieszkaniowych na koniec 2006 r. Przy ocenie wzięto pod uwagę specyfikę tego rynku. Przedstawiono główne powody zakupu nieruchomości w Polsce w ostatnich latach i sformułowano pewne wskaźniki dla tego rynku. Następnie omówiono trajektorie rozwoju sektora mieszkaniowego w Polsce do 2005 roku w świetle obecnych i przyszłych mikroekonomicznych czynników regulujących ten rynek.

This article characterises the Polish housing market at the end of 2006, taking into account the specific nature of this market by looking at both the flat and house segments. The author presents the main reasons for property purchases in Poland in recent years, and on this basis, as well as on the basis of sales data, formulates certain indicators for this market. Next, the author presents the development trajectories of the housing sector in Poland up to 2005 in light of current and future microeconomic factors governing this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie koniunktury. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
 2. Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, AE w Krakowie. Kraków 2001.
 3. Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, SGH, Warszawa 1999.
 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa. Raport z badania opinii publicznej na temat postrzegania aktualnych problemów mieszkaniowych, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, październik 2000.
 5. Grzybowski W., Budownictwo czynszowe - radykalna koncepcja rozwoju, „Finansowanie Nieruchomości" 2006, nr 4-5.
 6. Lipiński J., Deweloper na rynku nieruchomości, „Nieruchomości C.H. Beck" 2000, nr 2. „Przegląd Makroekonomiczny" 2006, nr 15, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej Analiz i Statystyki, Warszawa, wrzesień.
 7. Raport mieszkaniowy. Analiza popytu i podaży. Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, REAS Konsulting, Warszawa 2006.
 8. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce — wrzesień 2006, WGN Real Estate, Wrocław 2006.
 9. Stanowisko Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w sprawie polskiego programu mieszkaniowego, Zarząd Główny SBDiM, Kraków, 6 kwietnia 2006.
 10. Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 11. System mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa 1998 (maszynopis).
 12. Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości za 1 i 11 półrocze 2004, GUS, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 29 poz. 355 z późn. zm.).
 14. Uwarunkowania sektora mieszkaniowego w latach 2005-2013, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 15. Węglowski M., Komunalne zasoby mieszkaniowe na rynku nieruchomości, „Problemy Rozwoju Miast" 2006, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu