BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Maciejowski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków
Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 123-141, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zabytki, Konserwacja zabytków, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Nieruchomości zabytkowe, Regulacje prawne
Monuments, Antiquities conservation, Restoration of historic units, Antique real estates, Legal regulations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków, Polska
Cracow, Poland
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z procesem odbudowy zabytków. Sklasyfikowano zabytki w zależności od rodzaju i formy własności oraz przedstawiono liczbę zabytków w Polsce. Starano się również omówić prawne i społeczne aspekty odnowy zabytków. Główną część artykułu poświęcono określeniu charakteru i podstawowych pojęć związanych z renowacją zabytków, jak również strukturą procesu ich rewaloryzacji. Przedstawiono także rodzaje nakładów inwestycyjnych poniesionych na prace renowacyjne i ich źródła finansowania na przykładzie Krakowa.

The aim of this article is to review the most important issues connected with the process of restoring historic monuments. The authors begin by defining the nature of historic monuments and buildings. They proceed to classify historic monuments according to type and form of ownership, and present the numbers of historic monuments by region in Poland. Another problem tackled by the authors is the legal and social aspect of preserving historic monuments. They present a list of the key legislation regulating this issue. The main part of the article is devoted to defining the nature and basic concepts connected with the restoration of historic monuments as well as the structure of the restoration process. The authors also present the types of investment outlays incurred on restoration work and their sources of financing, illustrated in quantitative terms using the example of Krakow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski J., Ochrona zabytków, PWN, Poznań 1954.
 2. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa 1971.
 3. Dobosz P, Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Dajwór, Kraków 1997.
 4. Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich, S. Bclniak, L. Kałkowski, J. Kot, S. Maciejowski, AE w Krakowie, Kraków 1991 (praca niepublikowana).
 5. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1987.
 6. Kadłuczka A., Ochrona zabytków Krakowa, Ossolineum, Kraków 1986.
 7. Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków. Spotkania z zabytkami, Biblioteka Popularnonaukowa, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1989.
 8. Mierzwa Z., Nakłady na rewaloryzację |w:| Rewaloryzacja obiektów zabytkowych na tle rozwoju gospodarczego kraju, Politechnika Krakowska, Kraków 1986.
 9. Nieruchomości - zagadnienia prawne, red. M. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2004.
 10. Pawlikowska-Piechotka A., Nieruchomości zabytkowe jako lokata kapitału, „Świat Nieruchomości" 2001, nr 30/31.
 11. Piccinato G., Wszystkie miasta są historyczne (ale niektóre bardziej) |w:| Miasto historyczne, potencjał dziedzictwa, red. K. Broński, J. Purchla, Z.K. Zuziak, MCK, Kraków 1997.
 12. Pruszyński J.P., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, PWN, Warszawa 1989.
 13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568).
 14. Wójcik E., Procesy rewaloryzacji zabytków w Krakowie na przykładzie wybranych obiektów, AE w Krakowie, Kraków 2006 (praca niepublikowana).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu