BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Kurek Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Istota pracy w fizyce i rachunkowości
The Nature of Work in Physics and Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 33-45, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Koszty pracy, Fizyka, Nauki ekonomiczne
Labour, Labour costs, Physics, Economic sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie analogii pomiędzy koncepcją i opisem pracy znanym w fizyce, a opisem pracy w naukach ekonomicznych. Hipoteza badań zakłada, że teoria pracy w fizyce jest najbardziej ogólna i niezbędna do wyjaśnienia natury pracy w rachunkowości i ekonomii. Wyjaśnienie kategorii pracy prowadzi do lepszego zrozumienia natury kosztów pracy w naukach ekonomicznych. Kategorią związaną z pracą jest działanie, które naturalnie występuje w naukach ekonomicznych. W fizyce znana jest zasada najmniejszego działania. Jest ona równie ważna w ekonomii, jak i w fizyce. (fragment tekstu)

The aim of this article is to describe the process of work. One emerging question is to what degree one can use the description of work in physics to quantitatively describe work in economics. It appears that the lack of terms in physics and the lack of understanding of “physical work” might lead to an incomplete quantitative description of work in economics. The science of physics introduces basic terms. Therefore, in economics, one can find economic manifestations of these terms. Work is connected to the following terms: kinetic energy and activity. These terms have their analogies in economics. Energy manifests itself as capital, and the law of least activity is the basis for the well-known laws of economic optimum.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins P. [2005|, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 2. Bliss J.C. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland, Oxford.
 3. Dobija M. [2002], Monetary Unit - The Theory of Value [w:] Monetary Unit Stability in Holistic Approach, red. M. Dobija, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 4. Dobija M. [2003a], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour [w:] General Accounting Theory: In Statu Nascendi, red. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 5. Dobija M. [2003b], Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 2, Cracow University of Economics, Kraków.
 6. Dobija M. [2004], Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital [w:] Knowledge Café for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions, red. S. Kwiatkowski, P. Houdayer, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Dobija M. [2006], Wartość godziwa jako kryterium prawdy w naukach ekonomicznych [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, Dni Jana Pawła II, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Dobija M., Kurek B.[2005], The Nature of Capital and a Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach, International Economic Association 14th World Congress {New Trends in Economics. Understanding the Great Changes in the World. Economic Reforms in Morocco), Marrakech, Morocco, 29 August - 02 September 2005, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=893502.
 9. Hawking W.S. [1990], Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Alfa, Warszawa.
 10. Ijiri Y. [1982], Triple Entry Bookkeeping and Income Momentum, American Accounting Association, No. 18, Sarasota, Florida.
 11. Ijiri Y. [1995], Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs.Managing Resources, Accounting Horizons, vol. 9, nr 3.
 12. Koslowski P. [2000], Principles of Ethical Economy, Springer-Verlag, New York.
 13. Kurek B. [2004], Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24 (80), Rada Naukowa, Warszawa.
 14. Kurek B. [2005], Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniaka, cz. 2, Zeszyt nr 7, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 15. Pacioli L. [1494], Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Wenecja.
 16. Szulczewski G. [2006], Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego, CEBI, http:// www.cebi.win.pl/epublikacjeceb.php.
 17. Teoria rachunkowości w zarysie [2005], red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Wright R. [2000], Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 19. Zając K. [1997], Związki teorii statystyki z rozwojem nauk przyrodniczych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu