BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górowski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego
The Harmonisation and Standardisation of Deferred Income Tax Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 79-92, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Podatek odroczony, Harmonizacja, Krajowa standaryzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Analiza porównawcza
Deferred tax, Harmonisation, National standardization of accounting, International Accounting Standards (IAS), Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy porównawczej międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości w aspekcie identyfikacji różnic zachodzących między tymi regulacjami. Ponadto podjęta zostanie próba ustalenia obszarów, w których różnice te mogą wpływać w sposób najbardziej istotny na sprawozdania finansowe sporządzone według różnych regulacji. (fragment tekstu)

In this article, the author conducts a comparative analysis of current international and domestic regulations in regard to deferred income tax accounting. He compares International Accounting Standards No. 12, American Financial Accounting Standards 109, the Polish Accounting Act, and National Accounting Standards No. 2. The author shows that the general principles in regard to establishing deferred income tax are the same in all these regulations. Differences exist in regard to specific issues, which are analysed in the article. These differences may prove especially significant in the case of consolidated financial statements prepared by international concerns. An analysis of the regulations and the changes in those regulations leads to the conclusion that the purpose of harmonisation processes is to completely harmonise the accounting of deferred income tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz B. [2002], Międzynarodowy standard rachunkowości 12 „Podatek dochodowy” [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe standardy rachunkowości; analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk.
 2. Ignatowski J. [2002], Europa u progu adaptacji Międzynarodowych standardów rachun-kowości [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe standardy rachunkowości; analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk.
 3. International GAAP 2005 [2004], Generally Accepted Accounting Practice under Inter-national Financial Reporting Standards, Ernst&Young, London.
 4. Jaruga A. [2002], Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Międzynarodowy standard rachunkowości MSR 12; Podatek dochodowy [w:] Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF), IASB, SKwP, t.I Warszawa 2004.
 6. Short-Term Income Tax Convergence Project, IASB, , dostęp: 30.07.2006 r.
 7. Sunder S. [1994], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publ., Cin¬cinnati.
 8. Tucny J. [2005], Ujednolicenie przepisów w zakresie odroczonego podatku dochodo-wego, Aktualności MSSF, nr 28, marzec, PricewaterhauseCoopers, wydawnictwo elektroniczne dostępne w Internecie, , dostęp: 20.12.2005 r.
 9. Turyna J. [2003], Standardy rachunkowości; MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa. Short-Term Income Tax Convergence Project, IASB, , dostęp: 30.07.2006 r.
 10. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 5/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”, Dz.Urz. Min. Fin. 2004, nr 13, poz. 132.
 11. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., t.j. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Walińska E., Wencel A., Zakrzewska J. [2006], Podatek dochodowy odroczony [w:] Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, t. I, Wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 13. Winiarska K. [2006], Odroczony podatek dochodowy [w:] Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu