BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wycena instrumentów finansowych według ceny nabycia i wartości rynkowej na przykładzie strategii spread motyla
Pricing of Financial Instruments according to Purchase Price and Market Value Illustrated by the Example of Butterfly Spread Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 109-124, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wycena instrumentów finansowych, Opcja kupna, Opcja sprzedaży
Financial instruments valuation, Call options, Put option
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo częstych nowelizacji standardów rachunkowości w poszczególnych krajach, a także standardów międzynarodowych nie została jednoznacznie uregulowana kwestia rachunkowości syntetycznych instrumentów finansowych. Przedstawiono koncepcję teoretyczną budowania instrumentów syntetycznych na podstawie zasady parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży. Omówiono również strategię spread motyla zbudowaną na podstawie rzeczywistych i syntetycznych instrumentów finansowych, a także wycenę tej strategii według ceny nabycia i wartości rynkowej.

In this article, the author presents the rules for creating base synthetic instruments on the basis of long put and short put parity. The parity principle arose on the basis of the Black-Scholes option pricing model. Using long put and short put parity, it is therefore possible to create a synthetic share, long put, short put, and an investment with a rate of return free of risk. By analogy, it is possible to construct other synthetic instruments. An analysis of the relationship between base instruments and derivatives shows that each of these instruments may be substituted by an appropriate combination of the remaining instruments. On the basis of long put and short put parity, the author creates a butterfly spread strategy for real instruments (options) and synthetic instruments. In order to price the butterfly spread strategy, in both cases the author used two accounting methods of pricing, namely, purchase price and market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawski P., Wędzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrznów.
  2. Black F., Scholes M. [1972], The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency, „The Journal of Finance”, nr 27.
  3. Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy”, nr 81.
  4. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, Wig-Press, Warszawa.
  5. Kolb R.W., Rodriguez R J. [1992], Principles of Finance, D.C. Heath & Company, Massachusetts, Lexington.
  6. Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. nr 149, poz. 1674).
  8. Stoll H. [1969], The Relationship between Put and Call Option Prices, „The Journal of Finance”, December.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 591).
  10. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 113, poz. 1186).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu