BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osikowicz Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rachunkowe i podatkowe aspekty ewidencji dotacji z funduszy strukturalnych
Accounting and Tax Aspects of Reporting Subsidies from Structural Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 137-150, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Fundusze strukturalne, Dotacje, Rachunkowość finansowa, Zakładowy plan kont
Entrepreneurship development, Structural funds, Subsidies, Financial accounting, Company chart of accounts
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono syntetyczne ujęcie problematyki dotacji z funduszy strukturalnych w zakresie rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. Omówiono podstawy prawne rachunkowego ujęcia dotacji w świetle przepisów podatkowych. Zaproponowano zmiany zakładowego planu kont i wprowadzenie kont syntetycznych służących rozliczeniu projektu inwestycyjnego.

This article presents an overview of issues connected with subsidies from structural funds as regards financial accounting in enterprises. The author discusses the legal bases for accounting subsidies in light of tax regulations and suggests modifications to enterprise codes of accounts and typical sets of accounts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe standardy rachunkowości oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. [2004], International Accounting Standards Board, SKwP, Londyn.
  2. Olchowicz I. [2006], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  3. Rozporządzenie nr 448/2004/WE z 10 marca 2004 r., zmieniające rozporządzenie nr 1685/2000/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1260/99/WE w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie nr 1145/2003/ WE. Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004.
  4. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.
  5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm. oraz art. 21 ust. 1, pkt 46.
  6. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz 535 z późn. zm.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76 poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu