BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym
Responsibility for Irregularities that Occur in an Audited Financial Report
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 187-197, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Biegli rewidenci, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial statements, Audit of financial statement, Authorized auditors, International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na liczne nieprawidłowości, jakie mogą napotkać biegli rewidenci podczas badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność za zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości spoczywa na kierownictwie każdej jednostki gospodarczej. Biegli rewidencji zaś, bazując na wiedzy i doświadczeniu zawodowym, powinni rozpoznać, czy w analizowanym okresie ujawniono przypadki nieprawidłowości, gdyż wystąpienie takich zdarzeń może mieć istotny wpływ na wiarygodność badanych sprawozdań finansowych. (fragment tekstu)

The main purpose of preparing and publishing a financial report is to supply its recipients with credible and honest information about the financial situation, assets and performance of a company. Any financial report can contain irregularities that distort the picture of the company. The consequences of this may be especially felt by stakeholders, who, on the basis of the information contained in the report, take decisions on where to allocate capital. In this article, the author presents the main responsibilities of the auditor and company management in the process of preparing and auditing financial reports as well as the legal responsibility for any irregularities that arise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W. [2003], Opinia biegłego rewidenta o istotnych zagrożeniach działalności badanej jednostki, "Rachunkowość - Audytor", nr 2.
  2. Hołda A., Nowak W. [2003], Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, "Rachunkowość - Audytor", nr 3.
  3. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic [2006], red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa.
  4. Świderska G.K. [2002], Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, III Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, materiały pokonferencyjne, Warszawa.
  5. Wąsowski W. [2005], Kreatywna rachunkowość, fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu