BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004
Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 797, s. 5-22, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Rozwój regionalny, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Powiat
Regional diversity, Regional development, Equal opportunity of developing, County
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego, zaobserwowanie zmian w poziomie rozwoju powiatów w latach 2000-2004 oraz weryfikacja hipotezy o dążeniu do wyrównywania dysproporcji rozwojowych zarówno wewnątrz poszczególnych regionów jak i między nimi. (fragment tekstu)

In this article, the author presents the results of empirical research on differentiation in the development level of districts (powiaty) in the Małopolskie Region in the years 2000-2004. The research was carried out in relation to districts and towns with district status. The initial socio-economic categorisation of districts in the Małopolskie Region enabled the author to select a set of diagnostic variables describing the living conditions and living standards of the local population as well as the development of the socio-technical infrastructure in districts. This set of variables was then used to construct a composite measure of socio-economic development in the analysed districts. The conducted research enabled the author to: assess the spatial differentiation of districts in the Małopolskie Region in terms of standards of living and infrastructure development; observe the changes that took place in the development level of districts during the analysed period (2000-2004); categorise districts according to a composite measure of development; and identify typological groups of districts with a similar development level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2000], Ekonomia. Mikroekonomia, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 2. Bywalec C. [1995], Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego, „Ekonomista”, nr 4.
 3. Diagnoza społeczna 2000: warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, WSP, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Rada Główna PTS-BBiAS, Warszawa.
 4. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Hair J.F. i in. [1992], Multivariate Data Analysis with Readings, 3rd ed., Macmillan Publishing Company, New York.
 6. Kordos J. [1991], Stan badań jakości życia i warunków bytu [w:] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa.
 7. Malina A. [2004a], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Malina A. [2004b], Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 666, Kraków.
 9. Malina A., Zeliaś A. [1997], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., „Przegląd Statystyczny”, z. 1.
 10. Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 11. Opałło M. [1997], Mierniki rozwoju regionów, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
 12. Pociecha J. i in. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 13. Słaby T. [1994], System wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, Monografie i Opracowania, nr 392, SGH, Warszawa.
 14. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych [1998], red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu