BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Kielijan Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego
Representation of Parties in Contracts According to the PECL and under Polish Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 802, s. 49-64, przyp.
Słowa kluczowe
Zasada europejskiego prawa kontraktów, Prawo cywilne, Przedstawicielstwo, Regulacje prawne
Principles of European Contract Law (PECL), Civil law, Representation, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zmiany w przepisach art. 3:101-3:209 Zasad europejskiego prawa umów (PECL), regulujących postanowienia ogólne oraz zastępstwo bezpośrednie, które wstępnie można uznać za odpowiednik pełnomocnictwa w rozumieniu k.c. Przedstawiono przyczyny, które skłoniły twórców PECL do uregulowania instytucji zastępstwa bezpośredniego i pośredniego na szczeblu wspólnotowym.

In this article, the authors present the reasons why the authors of the PECL decided to regulate the institution of direct representation at the Community level. Next, they compare the key provisions of the PECL relating to direct representation with the regulations of the Polish Civil Code. The authors analyse the following issues: the basis (source) of authority, types of power-of-attorney, representatives acting without authority or beyond the scope of their authority, and expiry of power-of-attorney. Finally, the authors discuss the similarities and differences in regulating the institution of direct representation under Polish Law and according to the PECL. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Alpa G., Harmonization of Contract Law, European Business Law Review 2004, s. 36-38.
  2. Biernat S., Pojęcie i zasięg acquis communautaire [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003.
  3. Blair W., Brentr R., A Single European Law of Contract?, "European Business Law Review" 2004, vol. 15, issue l.
  4. Dmowski, S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001.
  5. Doolan B., Principles of Irish Law, Gill & Macmillan 2003, s. 86-131, 321-329.
  6. Drapała P., Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 9.
  7. European Parliament Resolution of 15 November (A5-0384/2001).
  8. Gawlik B., System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, Ossolineum 1985.
  9. Gerver P.H., Representation and Procuration [w:] Introduction to Dutch Law, J.Chorus, P.H. Gerver., E. Hondius., A. Koekkoek., Kluwer Law International, 1999.
  10. Guimezanes M., Introduction au droit francais, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999.
  11. Hausmaninger H., The Austrian Legal System, Wien 2003.
  12. Hesselink M., The Politics of a European Civil Code, "European Law Journal" 2004, vol. 10, nr 6.
  13. Karsten J., Sinai A.R., The Action Plan on European Contract Law: Perspectives for the Future of European Contract Law and EC Consumer Law, "Journal of Consumer Policy" 2003, vol. 26, nr 2.
  14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 r., Dz.U. nr 9, poz. 59, ze zm., art. 73
  15. Lyall F., An Introduction to British Law, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002.
  16. Pazdan M., System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - cześć ogólna, red. Z. Radwański.
  17. Preussner-Zamorska J., Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania), Zakamycze, Kraków 2005.
  18. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa 1993.
  19. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1999.
  20. Rodzaje pełnomocnictwa. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 1998 r., sygn. II CKN 866/97, OSNC 3/99, poz. 66.
  21. Rober G., An Introduction to German Law, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002.
  22. Szpunar A., Udzielenie pełnomocnictwa, "Przegląd Sądowy" 1993, nr 9.
  23. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
  24. . Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 1998r., sygn. II CKN 866/97, OSNC 3/99, poz. 66.
  25. Youngs R., English, French and German Comparative Law, Cavendish Publ. Ltd, 1998.
  26. Zweigert K., Kötz H., Introduction to Comparative Law, Clarendon Press Oxford, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu