BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lic Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część pierwsza
Performance of Contracts under Polish Law and According to the PECL - First Part
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 802, s. 77-90, przyp.
Słowa kluczowe
Zasada europejskiego prawa kontraktów, Prawo umów, Prawo zobowiązań, Regulacje prawne
Principles of European Contract Law (PECL), Contract law, Obligation law, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W latach 1990-2003 z inicjatywy profesora Olafa Lando podjęte zostały w środowisku cywilistów z państw europejskich prace nad ujednoliceniem zasad prawa kontraktów. Dla realizacji tego zadania powołana została Komisja ds. Europejskiego Prawa Kontraktów (Komisja Lando). Efektem prac Komisji było opracowanie Zasady europejskiego prawa umów (PECL). PECL składa się z 17 rozdziałów. Rozdział 7 poświęcony jest wykonywaniu umów i składa się z dwunastu artykułów. Omówiono pięć z nich: - miejsce wykonania umowy; - termin spełnienia świadczenia; - kolejność świadczeń; - świadczenia alternatywne; - spełnienie świadczenia przez osobę trzecią.

In 1990-2003, at the initiative of Danish professor Olaf Lando, work was commenced by civil lawyers from European countries on standardising the principles of contract law. To carry out this task, a Commission for European Contract Law was appointed. The effect of the Commission's work was to prepare a set of European contract law rules entitled Principles of European Contract Law (PECL). The PECL comprises 17 chapters. Chapter 7, devoted to the performance of contracts, comprises 12 articles. The first six articles are discussed in this study. The articles concern: place of performance of a contract, time of performance, early performance, order of performance, alternative performance, and performance by a third person. The author conducts a legal and comparative analysis of the solutions adopted in the PECL and those applied in the Polish Civil Code. An analysis of the regulatory differences between the PECL and the Polish Civil Code shows that the solutions adopted in the PECL are often better thought out and more effective in protecting the interests of the parties to a contract. On the other hand, there are many situations in which the provisions of the PECL leave much to be desired, and in these cases the Civil Code can provide model solutions. Legal and comparative analysis can, therefore, favourably impact upon the shape of legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełdowski J., Europejskie prawo umów, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, nr 3.
 2. Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-449, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 855, notka 5 do art. 356 k.c.
 3. Bar Ch. von, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 10.
 4. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 5. Czerski P., Springer I., Cywilnoprawne skutki wystawienia i doręczenia faktury pro forma, "Rejent" 2002, nr 5.
 6. Dąbrowa J., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, red. Z. Radwański, Ossolineum, Wrocław 1981.
 7. Meijknecht P., Tworzenie zasad europejskiego prawa kontraktów, "Państwo i Prawo" 2004, nr 2.
 8. Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. II. Komentarz do artykułów 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 10, notka 2 do art. 454 k.c.
 9. Principles European Contract Law. Parts I and II, red. O. Lando i H. Beale, The Netherlands 2000.
 10. Rajski J., Kierunki rozwoju europejskiego prawa kontraktów, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 1.
 11. Rembeliński A., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 444, notka 2 do art. 455.
 12. Safian M., [w:] Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-449, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 929, notka 7 i 8 do art. 365 k.c.
 13. Uchwała SN z 19.05.1992 r., III CZP 56/92, OSNCP 1992, z. 12, poz. 219.
 14. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Wieczorek E., Zasady europejskiego prawa umów, Gdańsk 2005.
 16. Wiśniewski T., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, red. G. Bieniek, Warszawa 1999, s. 443-444, notka 4 do art.454 k.c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu