BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych
The Limits of Autonomy of Will in Medical Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 802, s. 91-104, przyp.
Słowa kluczowe
Prawo ochrony zdrowia, Usługi medyczne, Prawa pacjenta, Prawa człowieka, Etyka zawodowa, Oświadczenie pro futuro
Health protection law, Medical services, Patient's rights, Human rights, Professional ethics, Living will
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autonomia ta sytuacja prawna polegająca, na tym, że na mocy prawa i w granicach przez to prawo wyznaczonych podmiot może sam kształtować swoje prywatnoprawne stosunki. Zakres przyznawanych pacjentowi uprawnień ulega czasem ograniczeniom, mających swoje źródło w przepisach prawnych. Ograniczenia te mają zakres zarówno podmiotowy (wskazując granice wieku, poczytalność pacjenta), jak i przedmiotowy (rodzaje świadczeń medycznych). Omówiono ograniczenia przedmiotowe, skupiając się nad zagadnieniami skuteczności dyspozycji wyznaczających długość życia, prawną skutecznością oświadczeń woli pro futuro oraz problem istnienia i zakresu prawa do żądania uśmierzenia bólu.

In this article, the author looks at the limits of a patient's autonomy of will as regards medical treatment. The notion of autonomy explained in the introduction shows that not every declaration of will by a patient has legal consequences, since such a decision is often limited by the binding legal framework. The author addresses three key issues, namely, limitations on freedom of action in regard to the length of life, the legal effectiveness of pro futuro declarations of will and their admissibility on the basis of current legislation, and de lege ferenda indication of their possible application. The final group of issues is an analysis of the rights of the patient to have pain relieving therapy and treatment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bączyk K., Eutanazja i "wspomagane samobójstwo" w prawie porównawczym, PiM, 1999, nr 4.
 2. Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.
 3. Brzeziński T., Tradycyjne zasady dentologii lekarskiej. Warszawa 1985.
 4. Chmielewska U., Ciołkowski S., Wiwatowski T., Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi - aspekty medyczne, prawne, etyczne, PiM, 2003, nr 13.
 5. Dzienis P., Zasady prawa medycznego, SP, 2001, z. 3-4.
 6. Jamróz A., Demokracja, Białystok 1999.
 7. Javier Lozano Barragan., Watykan dopuszcza odłączenie od respiratora, PAP 20.12.2006.
 8. Kaczor J., Zasady autonomii woli w świetle filozofii liberalnej, RPEiS, 2001, z. 1-2.
 9. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1956.
 10. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmieniona protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona protokołem nr 2, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284.
 11. Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa 1986.
 12. Kowalewska K., Nie musi boleć, "Żyjmy dłużej" 2001, nr 6.
 13. Nesterowicz M., Prawo cywilne USA, Toruń 1999 r.
 14. Nesterowicz M., Prawo do godnej śmierci, PiP, 1986, nr 2.
 15. Nesterowicz M., Prawo medyczne, wyd. VII, Toruń 2005.
 16. Pietkiewicz B., Wyklęte słowo eutanazja, "Polityka" 2000, nr 46.
 17. Polewski-Koziełł K., Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan termalny (na tle rozwiązań przyjętych w Szwajcarii), PiM, 2001, nr 9.
 18. Polewski-Koziełł K., Obowiązek ochrony życia a prawo człowieka do godnej śmierci, PiM 1999, nr 1.
 19. Polewski-Koziełł K., Oświadczenia woli pro futuro pacjenta jako instytucja prawna, PiP, 2000, nr 3.
 20. Polewski-Koziełł K., Postrzeganie eutanazji prawnicze - medyczne - etyczne, artykuł recenzyjny J. Keowna, Euthanasia Examined. Ethical, Clinical and Legal Perspectives, PiP, 1998, nr 12.
 21. Rekomendacja 779 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie chorych i umierających, 1976 r., [w:] Standardy prawne Rady Europy, red. M. Safjan, Warszawa 1995.
 22. Sadurski W., Australia: prawo do śmierci, "Rzeczpospolita" 1996, nr 116.
 23. Smith A., Umysł, Warszawa 1989.
 24. Szkotnicki W., Kaczor A., Eutanazja - aspekty społeczno-prawne, PiP, 1997, z. 2.
 25. Szkotnicki W., Za i przeciw eutanazji, "Palestra" 1997, nr 5-6.
 26. Szkotnicki W., Za i przeciw legalizacji eutanazji, "Palestra" 1997, nr 5-6.
 27. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 z późn. zm.).
 28. Warylewski J., W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, PiP, 1999, nr 3.
 29. Wichrowski M., Recenzja pracy M.Safjana Prawo i medycyna, Warszawa 1998 r., PiP 2000, nr 1.
 30. Wiwatowski T., Zabiegi chirurgiczne u Świadków Jehowy, Warszawa 2001.
 31. Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R., Filozofia medycyny, Warszawa 1993.
 32. Zielonka T.M., Czym podejście do eutanazji różni się w oczach prawnika i lekarza, PiM, 2003, nr 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu